Více než dvě stě padesát přestupků odhalil loni kladenský živnostenský úřad

Mezi deset nejlepších živnostenských úřadů v České republice patří ten na magistrátu města Kladna. Podle odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu a Krajského živnostenského úřadu Středočeského kraje se v Kladně daří odhalovat přestupky proti živnostenskému a dalším zákonům.Loni kladenský živnostenský úřad za přestupky uložil 255 pokut v celkové výši 238 500 korun. Sankce mají i preventivní charakter a vedou k celkové kultivaci podnikatelského prostředí.

„Orientovat se v neustále se měnící legislativě není vůbec jednoduché. Jsem velmi rád, že se to kolegům ze živnostenského odboru naší radnice daří, což potvrzuje i hodnocení Ministerstva průmyslu a obchodu a Středočeského kraje,“ říká primátor statutárního města Kladno Dan Jiránek a dodává: „Naší prioritou je otevřený a přívětivý úřad, který občanům skutečně pomáhá. Chrání spotřebitele a podnikatelům usnadňuje orientaci v nepříliš jednoduchém systému.“

Živnostenský odbor kladenského magistrátu poskytuje spotřebitelům a podnikatelům služby, konzultace a poradenství z oblasti živnostenského zákona, spotřebitelské legislativy a dalších právních předpisů. Podnikatele rovněž kontroluje, loni provedl celkem 377 kontrol, kterým předcházelo na 493 místních šetření. Téměř ve 300 případech pracovníci magistrátu zjistili porušení živnostenského zákona, zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona o ochraně spotřebitele či zákona o cestovním ruchu. Následovalo přestupkové řízení s výsledky: 255 pokut za 238 500 korun.

Při kontrolách živnostenský odbor spolupracuje s městskou a státní policií, Českou obchodní inspekcí, krajskou hygienickou stanicí či veterinární správou. S posledně jmenovanou organizací se v roce 2018 uskutečnila rozsáhlá kontrolní akce zaměřená na chov psů. Jeden z podnikatelů totiž choval u svého rodinného domu téměř 200 psů. Veterinární správa při kontrole zjistila závažné porušení veterinárního zákona.

Snahou kladenského magistrátu je maximální pečlivost a kontrola. Živnostenskému odboru se tak loni mimo jiné podařilo odhalit neoprávněné podnikání bez živnostenského oprávnění nebo podnikání zahraniční fyzické osoby bez splnění podmínky pobytu na území ČR. V několika případech byl zjištěn i pokus o podvodné získání živnostenského oprávnění na neplatné dokumenty. Ve Středočeském kraji mají lidé k dispozici celkem 26 živnostenských úřadů. Mohou se na ně obrátit nejen kvůli registraci (zápisu) živnosti, ale také kvůli výpisu ze živnostenského rejstříku či nahlásit ukončení podnikání. 

Redakčně upravená tisková zpráva statutárního města Kladno

 

 

Doporučujeme