Více než malé množství zvěřiny. Myslivci budou moci prodávat více masa

Myslivci by nově mohli prodávat více zvěřiny do obchodů, na trzích nebo rovnou spotřebitelům. Stát si od toho slibuje oživení trhu se zvěřinou i lepší ochranu lesů.Myslivci - ilustrační foto, autor: Tomáš Novák/EuroV současnosti mohou uživatelé honiteb prodávat „malé množství“ masa ulovených zvířat za předpokladu, že maso bylo zkontrolováno odpovědnou osobou. Může to být až padesát procent zvěře ulovené v jedné honitbě za rok, ovšem maximálně 120 kusů velké zvěře a 400 kusů drobné zvěře. Týdně pak nesmí myslivci prodat více než 5 kusů velké a 35 kusů drobné zvěře.

Nově se mají veškeré limity zrušit a v platnosti zůstat pouze 50procentní omezení pro honitbu a rok. Vyplývá to z návrhu novely vyhlášky, kterou ministerstvo zemědělství poslalo do vlády. Podle mluvčího Státní veterinární správy (SVS) Petra Vorlíčka ji musí ještě notifikovat Evropská komise.

Podle posledních dostupných dat za rok 2017 odstřelili lovci v Česku celkem 453 tisíc bažantů, 239 tisíc kachen divokých a 230 tisíc prasat. S výrazným odstupem následuje srnec se 103 tisíci odstřely a jelen, daněk a zajíc s 20 až 30 tisíci odstřely ročně.

Resort si od změny slibuje hlavně redukci přemnožené spárkaté zvěře, tedy jelenů, srn, daňků a především divočáků. „Místně zvýšené početní stavy určitých druhů spárkaté zvěře mohou představovat významný problém především z hlediska šíření nebezpečných nákaz volně žijící zvěře, zejména afrického moru prasat, ale i jiných závažných onemocnění,“ uvádí ministerstvo v důvodové zprávě.

Vedle toho představuje přemnožená zvěř hrozbu i pro samotný les. Ožírá totiž malé stromky. Problém přitom nabírá na důležitosti v souvislosti s kůrovcovou kalamitou. Vytěžené holiny je potřeba znova zalesnit a takových ploch je v současnosti výrazně více než v minulosti. Podle zatím nedefinitivní zprávy o stavu lesa za rok 2018, kterou má server Euro.cz k dispozici, bude znovuzalesnění holin bez zredukování spárkaté zvěře „velice náročné a mnohde prakticky nemožné“.

Podle představ státu má opatření rovněž přispět ke zvýšené konzumaci zvěřiny a zájmu o ni, stejně jako podpořit lokální spotřebu a ekonomiku malých maloobchodních podniků. Zvěřinu jedí Češi relativně málo, roční spotřeba dlouhodobě kolísá mezi 0,9 až 1,1 kilogramy na hlavu. Pro srovnání: nejpopulárnějšího vepřového sní průměrný Čech 42,3 kilogramů ročně a i ryb zvládne zkonzumovat 5,4 kilo.

Za kontrolu zvěřiny zodpovídá SVS. Vorlíček však neočekává, že by s vyšším množstvím masa prodávaného přímo myslivci mělo dojít k nějakým komplikacím či ohrožení spotřebitelů. „Na výkon veterinárního dozoru nebude mít vyhláška vliv. SVS má nastavený systém kontrol uživatelů honiteb a takzvaných proškolených osob a frekvence kontrol na množství ulovené zvěře nezávisí,“ uvedl Vorlíček.

V loňském roce zjistili veterináři při 457 kontrolách uživatelů honiteb pochybení v 29 případech. Nejvíce závad se však týkalo případů, kdy maso bylo určeno pro osobní spotřebu lovce.

Převzato z webu Euro.cz. Autor: Jan Brož, foto: Tomáš Novák.

Doporučujeme