Více specialistů pro český průmysl. Vláda schválila nový projekt pro indonéské pracovníky

Tisíc studentů z indonéských polytechnických škol získá pracovní zkušenosti v českých firmách. Vláda schválila nový projekt, který má pomoci řešit nedostatek kvalifikované pracovní síly v Česku a prohloubit ekonomickou spolupráci s Indonésií.

Jde o další krok, kterým Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pomáhá usnadnit přístup kvalifikovaných cizinců na český trh práce.

Ilustrační fotografie

„Pro naši ekonomiku jsou klíčová průmyslová odvětví jako automobilový, slévárenský, ocelářský nebo chemický průmysl. Firmy z těchto oblastí potřebují dostatek technicky vzdělaných pracovníků. Abychom jim pomohli kvalifikované zaměstnance získat, spouštíme nový projekt, který indonéským studentům umožní pracovat pro české firmy a získat potřebnou praxi,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že kapacita bude tisíc uchazečů ročně. „Nový projekt bude mít zároveň pozitivní dopad na státní rozpočet, posílí trh práce a pomůže zvýšit konkurenceschopnost českých firem,“ dodává ministr Síkela.

Projekt se zaměří na české průmyslové a výrobní společnosti s více než 500 kmenovými zaměstnanci, které zaměstnají vybrané indonéské občany po dobu dvou let. Na společnosti zařazené do projektu budou kladeny zvýšené nároky z hlediska péče a integrace příchozích pracovníků a zajištění jejich návratu, na oplátku však rychle a efektivně získají potřebnou kvalifikovanou pracovní sílu. Pro realizaci projektu vláda schválila navýšení kvóty na Zastupitelském úřadě ČR v Jakartě. Pro cizince pak firmy zajistí ubytování, zaškolení, koordinátora a překladatele.

Ekonomický rozvoj Indonésie se promítá do dopravy, začíná elektrifikace

„Svaz průmyslu a dopravy oceňuje, že vláda schválila projekt pracovní migrace z Indonésie. Do České republiky to pomůže dostat další kvalifikované pracovníky, kteří českým firmám na vyčerpaném trhu práce dlouhodobě chybějí. Svaz průmyslu zároveň bude jediným garantem celého projektu. Jsme tedy moc rádi, že i tímto způsobem můžeme pomoci českým firmám. Chtěli bychom poděkovat především Ministerstvu průmyslu a obchodu spolu s dalšími dotčenými resorty za profesionální spolupráci na vzniku tohoto projektu,“ říká Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jedná se další krok MPO v usnadňování přístupu kvalifikovaných cizinců na český trh práce. Navazuje na Pilotní projekt zaměstnávání pracovníků z Indonésie, který testoval možnost využití studentů indonéských polytechnických škol pro řešení nedostatku technicky vzdělaných pracovníků v českém průmyslu.

Projekt bude realizován hromadným náběrem žádostí o zaměstnaneckou kartu v Jakartě ve dvou etapách ročně (březen–květen, září–listopad). Na realizaci se budou podílet MPO, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Svaz průmyslu a dopravy.

• Oblasti podnikání: Průmysl

Doporučujeme