Víceletý finanční rámec 2021-2027 byl finálně schválen

Na aktuálním jednání Rady byl finálně přijat víceletý finanční rámec na období 2021-2027, který bude mít hodnotu 1 800 mld. euro, z čehož 750 mld. euro bude rozpočet nástroje obnovy Next Generation EU. Celkem bude z rozpočtu financováno sedm hlavních oblastí.

Výrazná část rozpočtu bude věnována kohezní a společné zemědělské politice a mezi další významné oblasti patří ekologická a digitální transformace. Na podporu vnitřního trhu, inovací a digitalizace bude vyčleněno 132,8 mld. euro, na kohezi, odolnost a podporu evropských hodnot 377,8 mld. euro a na ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů 356,4 mld. euro.

Přijatý finanční rámec obsahuje také řadu nových programů, např. Digitální Evropa na podporu rozvoje digitálních technologií a umělé inteligence či EU4Health zaměřený na oblast zdravotnictví. Většina programů by měla být finálně schválena začátkem příštího roku. 

• Teritorium: Evropa | Zahraničí

Doporučujeme