Vídeň se chce zchladit. Česká firma zmapovala, kde se město přehřívá

Česká společnost Ecoten vytvořila teplotní mapu Vídně. Na objednávku rakouské metropole zjišťovala, které části města jsou během léta nejteplejší, a také, jaké je v daných lokalitách složení obyvatelstva. Svůj produkt hodlá nabízet i dalším evropským městům.Vídeňskou radnici zaujala technologie termomapování vyvinutá českou firmou Ecoten. Po několika měsících od navázání spolupráce už vídeňští konšelé vědí, kde se metropole nejvíce zahřívá. Výsledky chtějí využít k tomu, aby teplota během horkých letních dní nedosahovala extrémních hodnot v místech, kde je mezi rezidenty vysoký podíl seniorů či naopak malých dětí.

„Enormní vedra zatěžují všechny Vídeňany, zvláště ohrožené jsou ale děti a starší osoby, které už často ani neopouštějí své byty,“ řekla radní pro plánování Birgit Hebeinová ze Zelených, která projekt iniciovala. Podle ní potřebuje každá věková skupina pro zdárné přežití horkých dnů něco jiného.

„Tam, kde bydlí hodně starých lidí, je třeba dostatek stínu, laviček a možností ochladit se. Tam, kde žije hodně dětí, jsou vhodná hřiště s vodními prvky,“ uvedla Hebeinová pro vídeňský rozhlas ORF.

Není velkým překvapením, že nejteplejší části Vídně se nacházejí v husté zástavbě v blízkosti centra. „Ostrovy horka“ jsou čtvrti Favoriten, Ottakring a Margareten. Dohromady Ecoten ve Vídni zjistil deset oblastí s extrémními teplotami. Společný jim je nedostatek zeleně. Celkem v těchto oblastech žije 20 tisíc dětí do 14 let a 27 tisíc lidí starších 65 let.

Pro Ecoten jde o první podobnou zakázku. Spolupráci s rakouskou metropolí firma navázala na sklonku loňského roku.

Tropických dní přibývá

Dnů, kdy teplota překoná 30 stupňů, přibývá. V letech 1961 až 1990 bylo takových dnů ve Vídni v průměru 9,6 ročně. V letech 1981 až 2010 už jich ale bylo 15,2 za rok a letos do července již 12. V příštích třiceti letech by tropických dnů mělo být 19 ročně.


„V říjnu 2018 jsem se účastnil vídeňské akce Climathon, kde jsem poprvé prezentoval svou mapu zranitelnosti měst horkem jako odpověď na výzvu ´Horká místa ve městě´, která pak zaujala oddělení energetického plánování města Vídeň. Pak jsme začali spolupracovat na dodavatelské bázi na vývoji mapy pro Vídeň,“ říká pro web Euro.cz Sagnik Bhattacharjee, který stojí za nápadem vyvíjet teplotní mapy měst a za Ecoten měl vídeňský projekt na starost.

Pro sběr dat společnost použila technologii satelitního snímkování a geografický informační systém, což je program, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat prostorová data.

Analýza české firmy má Vídni pomoci odvrátit postupující klimatickou změnu, která na města dopadá velmi citelně. „Už nyní máme k dispozici studii, která říká, že do roku 2050 se naše město oteplí až o osm stupňů,“ uvedla Hebeinová. Proto je třeba rychle konat.

Ecoten je konzultační společnost, která se specializuje na poradenství v oblasti energetiky, životního prostředí a managementu. Těžištěm její činnosti jsou energetické studie a audity či průkazy energetické náročnosti. Jak uvedl Bhattacharjee, na tématu teplotních map měst firma pracuje zhruba rok. Aktuálně připravuje návrhy, s nimiž chce oslovit další evropská města.

(Kliknutím mapu zvětšíte)

Převzato z webu Euro.cz. Autor: Petr Třešňák

• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme