VIDEO: Diskuse expertů s firmami představila programy pro restart českého exportu

Již třetí měsíc v řadě meziročně roste počet nových exportních zakázek, což nastoluje rostoucí trend opětovného rozvoje zahraničního obchodu v době rozvolňování protipandemických opatření.

Zástupci české agentury na podporu obchodu CzechTrade, ministerstva průmyslu a obchodu a zástupci exportérů v rámci moderované diskuze debatovali nad aktuálním stavem českého vývozu a představili nové služby, které pomohou k jeho opětovnému restartu. Video z debaty najdete v článku.

Transport automobilů Škoda
Bjoern Wylezich / Shutterstock.com

„Příchod pandemie v minulém roce významně zasáhl tradiční kanály, jimiž jsme byli zvyklí obchodovat se zahraničím. Tento moment jsme však uchopili jako příležitost. Položili jsme si otázku, jaké nástroje budou relevantní ve 21. století, jak co nejpřirozeněji napojit podporu exportu na byznysovou praxi a jak se připravit na další nečekané situace. Na tomto základě připravujeme novou koncepci podpory exportu a internacionalizace ČR pro další období. Důležitou roli v ní bude hrát oborový přístup, digitální formy prezentace a chytrý marketing – vše propojené tak, aby vznikl vyvážený mix nástrojů a služeb. Některé z nich spouštíme již nyní, včetně nových služeb agentury CzechTrade a poskytujeme tak podporu českým firmám při restartu jejich exportu,“ řekla Martina Tauberová, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu.

A právě nové služby přiblížil během debaty generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal: „Vyvinuli jsme několik programů podpory pro začínající, ale i zkušenější exportéry. Jejich společným cílem je vrátit českému exportu dynamiku z roku 2019 a zároveň hledat nové možnosti, jak rozvíjet potenciál českých firem v zahraničí.“ Jedná se o exportní inkubátor, exportní alianci a nejnovější službu KOMPAS, čímž jsou komplexní asistenční služby.

Exportní inkubátory

Exportní inkubátory v Indii a USA poskytují exportérům plně vybavené zázemí po dobu šesti měsíců a jsou jim poskytovány poradenské služby CzechTrade, které zahrnují například vyjednávání s místními úřady, zajištění dopravy, tlumočení, vyhledávání obchodních partnerů nebo zajišťování obchodních schůzek. Jsou zajímavé pro firmy, které již mají s exportem zkušenost a plánují expanzi formou otevření lokálních poboček.

Exportní aliance

Sdružování exportérů do vývozních aliancí je navrženo primárně pro menší a střední firmy, pro které je náročné samostatně expandovat na vzdálenější trhy. Společnou alianční nabídku vhodně doplňují produkty nebo služby všech členů a zvyšuje šance na získání mnohem zajímavějších zakázek. Zároveň si členové aliance mezi sebe rozloží náklady, které souvisejí se vstupem na zahraniční trh.

KOMPAS

Do portfolia služeb CzechTrade zařazuje novou komplexní asistenční službu – exportní KOMPAS. Podobně jako střelka skutečného kompasu pomáhá exportérům, aby se zorientovali v neznámém terénu. Je vhodná pro exportéry, kteří se snaží dobýt komplikovaný trh a chtějí se na něm etablovat. Tato služba jim nabídne zázemí kanceláře v zahraniční destinaci. První měsíce exportérům také pomůže dostát všem finančním závazkům, pomůže se sháněním místních pracovních sil a pokud se rozhodnou na trhu zůstat, pak také se založením místní firmy.

Více se dozvíte v moderované diskuzi, které se zúčastnili Martina Tauberová (MPO), Radomil Doležal (CzechTrade), Jan Kubata (CzechTrade), Antonín Koplík (MORAM CZ) a Radek Kubálek (PRAGOTHERM, servis fasád).

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme