EXPO Astana 2017 řeší energetickou budoucnost lidstva

Takzvaná malá Expa ukazují, jak nově přistupovat k řešení zásadních problémů, které zajímají či trápí lidstvo. To platí i o EXPO Astana 2017, aktuálně probíhajícím v kazašské metropoli, říká komisař české účasti Jan Krs.

Menší výstavy EXPO se konají stejně jako velké sesterské expozice jednou za pět let.

EXPO Astana 2017 vyplňuje mezidobí mezi milánskou světovou výstavou EXPO 2015 a EXPO 2020 v Dubaji.  Navštívit jej můžete od 10. června do 10. září 2017. Z definice vyplývá, že je čistě nekomerční záležitostí.

„Výstavy se zúčastňuje 115 zemí. Vystavuje zde také 20 mezinárodních organizací, protože EXPO Astana 2017 jim umožňuje samostatnou účast,“ připomíná Jan Krs pro Euro TV.

Jednotliví vystavovatelé ukazují světu nejmodernější technologie a nabízejí inovativní řešení, které mají posunout lidstvo o krok dál.

„EXPO Astana 2017 je věnováno velmi aktuálnímu tématu, které zní Energie budoucnosti. Všichni víme, že energetika prošla mnoha vývojovými stadii. Dnes ale musíme především přemýšlet o ekologických řešeních, o tom, co jako lidstvo uděláme, abychom sami sebe nezničili,“ shrnuje Jan Krs.

Češi nabízejí konkrétní inovace

A co nabízí ke zmíněnému tématu tuzemský pavilon? Češi se vydali poněkud jinou cestou než většina ostatních vystavovatelů.

„Náš přístup je: ukázat světu konkrétní technologická řešení. Samozřejmě nejsme jediní, kteří zvolili tuto formu, ale není nás mnoho. Řada jiných pavilonů nabízí ukázky zajímavých témat v různých multimediálních show či výzvy k řešení ekologických problémů, ale ne všichni k tomu přistoupili tak, že předvedou reálné inovace,“ říká Jan Krs.

Konkrétní vynálezy jsou hlavní devízou české účasti.  Důkazem může být vysoká návštěvnost. Pouhý měsíc po otevření výstavy přivítal český pavilon stotisícího návštěvníka.

Tiskový mluvčí komisaře František Kočí potvrzuje pozitivní trend srovnáním s čísly od sousedů: „Naši nejbližší sousedé v atriu mají následující návštěvnost – Řecko 64,5 tisíce, Rakousko 58,7, Švýcarsko 54,5, Lotyšsko 42 a Lucembursko 32 tisíc,” sdělil Kočí.

Česká účast se dá podle Jan Krse rozdělit na dvě části. „První je řekněme průmyslově inovativní. Hlavním heslem české účasti je Důmyslnost řešení. Návštěvníkům expozice ukazujeme jednoduché, ale nápadité inovace. Druhá část je interaktivní, zaměřená především na děti. Zde jsme použili část exponátů, které jsou na výstavě Technomanie Plzeň. Očekávali jsme, že si budou hrát hlavně děti, ale hrají si i dospělí,“ usmívá se komisař.

Hlavní exponáty v českém pavilonu

  • Létající kolo
  • Turbína pro vodní elektrárny
  • Spalovna odpadu, umožňující energeticky úsporné spalování (při řízené pyrolýze vznikají plyn a olej, které se dají dále využít jako palivo)
  • Skládací elektrokolo
  • Letadlo, které létá na baterie
  • Největší převodovka na světě pro větrné elektrárny
  • Chytrý dům – inovativní řešení umožňuje nejen výroba energie ze slunečních panelů, ale speciální softwarové vybavení domu zabraňuje plýtvání energie.
  • Elektrobus s dlouhým dojezdem a inovativním způsobem nabíjení

Benešovská firma Mavel, která na výstavě představuje turbínu pro vodní elektrárny, ji prodala do Kyrgyzstánu hned druhý den po otevření výstavy. Společnost Hedviga, nabízející unikátní spalovnu odpadu, zde navázala mnoho zajímavých kontaktů a uzavření smluv je na spadnutí.

„I to ukazuje, že právě inovativní řešení jsou cestou, kudy by se mělo v energetickém byznysu do budoucna jít. Češi v tomto ohledu rozhodně za vyspělým světem nezaostávají,“ říká Jan Krs.

A co může Kazachstán tuzemským exportérům či investorům nabídnout? Podle komisaře je to, že se malé EXPO koná právě v Astaně, pro české energetiky velkou výhodou.

„Kazachstán má určité vnitřní problémy, spojené s energetikou. První je otázka efektivnosti energetiky a ekologická problematika. Kazaši odmítli jít cestou budování jaderných elektráren a dnes je čeká modernizace uhelných elektráren, a to je pro české firmy velká šance,“ domnívá se Krs.

Zaujala tepelná elektrárna bez komínu

Česká technologická řešení Kazachy zaujala. Jan Krs připomíná jeden netradiční případ: „Partnery zaujal model funkční modernizace elektrárny Ledvice. Když ho viděli, ptali se, kde je komín, tak jsme jim vysvětlili, že umíme ekologickou tepelnou elektrárnu bez komínu a jen s chladicí věží.“

Kazachstán si je podle komisaře české účasti vědom, že ačkoli má významné energetické zdroje (ropa, plyn), doba se změnila a bude muset hledat cesty, jak energetiku nasměrovat k trvalé udržitelnosti.

„Kazachstán ostatně stál o tuto výstavu především z toho důvodu, že bude mít možnost vybrat si různé směry budoucího vývoje. Naše koncepce, schválená vládou, mluví o dvojjediném cíli naší účasti. Za prvé je to tradiční prezentace ČR jako na klasickém EXPU a za druhé využití výstavy ke zvýšení exportního potenciálu tuzemských firem. A to si myslím, že se nám daří,“ doplňuje Jan Krs.  

Česká účast na EXPO Astana 2017 představuje výrobky domácích firem, ale vytváří jim i zázemí, aby mohli za zavřenými dveřmi dělat prezentace či vést s partnery obchodní jednání. „A k tomu jim jsme schopni natočit velmi dobré české pivo,“ dodává s úsměvem komisař. 

EXPO trochu jinak

EXPO Astana 2017 je na rozdíl od ostatních světových výstav, které jsou v gesci Ministerstva zahraničních věcí ČR, z hlediska odborné náplně v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, To je ve vládě odpovědné za realizaci, jíž provádějí CzechTrade a kancelář komisaře české účasti na EXPO Astana 2017.

Jakub Procházka

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme