Videostream: Porada ekonomických diplomatů a ředitelů CzechTrade

V pondělí 6. června 2022 se koná porada ekonomických diplomatů a zástupců zahraničních kanceláří CzechTrade a zahraničních zastoupení CzechInvest. ČTK v rámci servisu PROTEXT VIDEO vysílá poradu on-line.

Černínský palác opět po roce přivítá české ekonomické diplomaty z celého světa. Porada ekonomických diplomatů se letos zaměří na prosazování českých ekonomických zájmů v zahraničí v kontextu proměny světové ekonomiky v důsledku pandemie a ruské agrese vůči Ukrajině.

Poznámka: V úvodu záznamu přenosu je z technických důvodů statická znělka (cca 40 min).

O výhledu české ekonomiky, přípravě předsednictví ČR v Radě Evropské Unie, trendech zahraničního obchodu, aktuálních tématech v oblasti ekonomické diplomacie i pracovních úspěších předchozího roku a také nových výzvách, které naše ekonomické diplomaty čekají v dalším období, budou diskutovat ministři a další představitelé resortů zapojených do aktivit ekonomické diplomacie, ředitelé agentur na podporu exportu a investic, předsedové nejvýznamnějších podnikatelských reprezentací, sektorových organizací či asociací, finančních institucí, renomovaní ekonomové, zástupci institucí na podporu vědy, výzkumu a inovací a soukromého sektoru.

Porada před začátkem českého předsednictví Evropské unie

Poprvé od roku 2019 se porada znovu koná plně v prezenčním formátu za přítomnosti 168 ekonomických, zemědělských a vědeckých diplomatů z českých zastupitelských úřadů a zástupců zahraničních kanceláří CzechTrade a zahraničních zastoupení CzechInvest. Účastníky čeká pestrý týdenní program.

Během prvních tří dní budou mít možnost diskutovat s představiteli vládních a nevládních institucí, s ekonomickými experty a podnikateli o výhledu české ekonomiky, trendech zahraničního obchodu a aktuálních tématech v oblasti ekonomické diplomacie, pracovních úspěších předchozího roku a nových výzvách, které je čekají v dalším období. Další dva dny proběhnou individuální konzultace s českými firmami, které organizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Světová ekonomika a obchod jsou neustále ovlivňovány doznívající pandemií a probíhající válkou na Ukrajině. O to více české firmy potřebují podporu ze strany státu, ať už v hledání nových trhů či v udržení pozice na zahraničních trzích, na kterých se v minulosti již prosadily. Jedno z aktuálních témat, které budou na poradě diskutovány, je oblast vědy, výzkumu a inovací. České firmy mohou nabídnout své technologické know-how po celém světě.

• Teritorium: Česká republika | Zahraničí

Doporučujeme