Vietnam a Thajsko: tradiční partneři

Ve Vietnamu i v Thajsku jsou široké možnosti uplatnění českých výrobků a služeb. Pronikání na tamní trhy usnadní dohody o volném obchodu s Evropskou unií.Vietnamská ekonomika vykazuje během posledních 30 let značná tempa růstu, a to v porovnání jak s dalšími zeměmi regionu jihovýchodní Asie, tak i celého světa. V důsledku ekonomických reforem významně stoupá podíl tržní ekonomiky. Díky tomuto vývoji se Vietnam zařadí v nejbližším období mezi středně vyspělé státy.

Politická stabilita a hospodářský rozvoj, členství v ASEAN a v neposlední řadě i příliv zahraničních investic jsou pozitivním předpokladem pro další ekonomický rozvoj země. Vietnam má podepsáno několik dohod o volném obchodu a s EU dokončil text jak Dohody o volném obchodu, tak i Dohody o ochraně investic. Se svým dynamickým ekonomickým rozvojem, demografickými předpoklady a dalšími komparativními výhodami přitahuje Vietnam pozornost zahraničních investorů.

Hospodářské styky a obchod byly a stále zůstávají hlavní součástí bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Vietnamem. V dubnu 2005 byla v Praze podepsána mezivládní Dohoda o hospodářské spolupráci. Na základě této dohody se konají pravidelná zasedání smíšených komisí pro hospodářskou spolupráci mezi ČR a Vietnamem. Poslední šesté zasedání se konalo v dubnu 2018 v Hanoji a bylo jako obvykle doprovázeno misí českých podnikatelů.

Tato tradice se odráží i ve vývoji vzájemného obchodu, kdy výměna zboží mezi oběma zeměmi dynamicky roste. České firmy mají zájem i možnosti se podílet na výstavbě vietnamského průmyslu. Tuzemské stroje a zařízení jsou na vietnamském trhu dobře známy. Zájem je i o vyspělé české technologie.

České firmy mohou uspět ve strojírenství či nanotechnologiích

Co se týče odvětvových možností, vidíme značnou perspektivu vývozu českých firem zejména v energetice (tepelné, vodní a jaderné), při rozvoji infrastruktury (železnice, městské a příměstské dopravní systémy) a ve strojírenství, nejvíce v oboru obráběcích strojů. Možnosti skýtá i uplatnění českých automobilových výrobků a komponentů, produktů chemického, petrochemického a textilního průmyslu, technologií pro životní prostředí a vybavení pro zdravotnická zařízení.

Mezi dalšími tradičními obory lze jmenovat také těžební techniku pro důlní průmysl a technologie pro výrobu stavebních materiálů nebo zemědělství. Nově se objevují možnosti uplatnění pro české firmy v nových technologiích, jako jsou nanotechnologie nebo biotechnologie.

Obrovské možnosti rozšíření spolupráce mezi Českou republikou a Vietnamem můžeme nalézt i v sektoru služeb. Perspektivu vidíme ve finančních službách a pojišťovnictví, v projektových službách nebo ve službách spojených s aplikací ICT.

Ekonomika Thajska patří k nejsilnějším v regionu.
Čeští vývozci a investoři odsud mohou expandovat do celého regionu.

Další rozvojovou oblastí služeb je cestovní ruch, kde Vietnam pokročil při budování infrastruktury pro zahraniční turisty v přímořských oblastech, které mohou mnohde nabídnout daleko zajímavější místa než v Thajsku. Nesmíme opomenout ani příležitost pro společné projekty v investování nejen v samotném Vietnamu, ale i okolních zemích.

Díky dohodám s EU budou moci české firmy snáze na vietnamský trh

Důležité pro usnadnění ekonomické spolupráce bude i uzavření již zmíněných dohod s EU − Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, jejíž text byl již dojednán a podpis by se měl uskutečnit v nejbližších měsících, a Dohody o ochraně investic, u které bylo ukončeno sjednávání textu. Obě dohody by měly významně liberalizovat obchodní i investiční toky mezi členskými zeměmi EU a Vietnamem, a umožnit tak českým firmám snadnější přístup na vietnamský trh.

Další zajímavou zemí právě z pohledu možností rozvoje ekonomických vztahů je Thajsko. I proto ho stále více českých podnikatelů chápe nejen jako turistickou destinaci, ale i jako významného obchodního partnera. Země má velmi bohatou historii, která jí dává celou řadu možností v mnoha oblastech. Patří mezi nově se rozvíjející ekonomiky s atraktivními podmínkami pro investiční činnost a s vyšším podílem výrobních kapacit. Thajsko proto usiluje o další rozvoj ekonomického potenciálu, a to i v návaznosti na další expanzi v ropném a plynárenském sektoru a zpracovatelském průmyslu (rafinerie, petrochemie a chemie).

Významný je rovněž objem thajské strojírenské výroby, který se podílí velkou měrou na exportu země. Ekonomika Thajska patří k nejsilnějším v regionu a pro okolní země působí jako ekonomická opora. S ohledem na tuto skutečnost mohou čeští vývozci a investoři využít Thajsko pro svoji činnost v rámci celého regionu. Hospodářství je založeno převážně na exportu − ve velkém objemu se vyváží rýže a řada průmyslových výrobků.

Thajsko patří mezi důležité obchodní partnery Česka v jihovýchodní Asii a obchodní výměna s ním je nejvyšší ze zemí ASEAN. Další rozvoj hospodářské spolupráce však omezuje řada obchodních ochranářských opatření v oblasti dovozu do Thajska (netarifní bariéry i vysoké celní sazby na dovoz potravin a alkoholických nápojů, automobilů a dalšího spotřebního zboží) nebo investiční omezení (silně regulovaný bankovní a finanční sektor, pojišťovnictví, omezení vlastnictví ve společných podnicích či problémy s ochranou duševního vlastnictví).

Exportní příležitosti v Thajsku jsou bohaté

Hospodářské obchodní styky jsou dominantní součástí bilaterálních vztahů mezi Českem a Thajskem, a to už z dob někdejšího Československa. V lednu 2013 byla v Bangkoku podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Thajského království. Na základě této dohody se konají zasedání smíšených komisí. Poslední zasedání proběhlo v srpnu 2017 v Bangkoku a bylo také doprovázeno misí českých podnikatelů.

Oborové příležitosti pro nárůst českého exportu lze pak na tomto trhu hledat především v sektorech jako energetika, automobilový průmysl, laboratorní a vědecké přístroje, zařízení pro ochranu životního prostředí, zdravotnická technika a vybavení nemocnic, systémy pro vodní hospodářství, obráběcí stroje, potravinářské stroje, dodávky pro obranu a spotřebního zboží. Šanci na uplatnění na thajském trhu mají také moderní technologie, které tamní výrobci hledají pro zvýšení svého exportního potenciálu. Jde především o nanotechnologie a biotechnologie.

Velkým přínosem pro obě strany bude i uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Thajskem, která usnadní i pronikání českých výrobků na thajský trh. Nyní obě strany zvažují obnovení jednání o této dohodě, což MPO plně podporuje.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Jaromír Dudák, oddělení Afriky, Asie a Austrálie, MPO (dudak@mpo.cz). Foto: Jan Rash.

• Teritorium: Asie | Thajsko | Vietnam | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme