Vietnam je lukrativním trhem pro krmivářský průmysl

Průmysl krmiv pro hospodářská zvířata zaznamenal ve Vietnamu za posledních deset let růst o 13–15 % ročně a jedná se o jedno z nejziskovějších odvětví. Současná spotřeba krmiv je ve Vietnamu 33 milionů tun ročně.

Vietnam je potenciálním velkým trhem, protože chce nejen uspokojit poptávku po mase a vejcích pro 99 milionů lidí v zemi, ale má i velké ambice své produkty živočišné výroby ve velkém exportovat. Produkce vepřového masa se po epidemii prasečího moru v roce 2019 oživila a mezitím došlo k navýšení výroby hovězího a drůbežího masa. Ve Vietnamu je velmi významný také chov ryb.

Ilustrační fotografie

Krmiva představují 65–70 % celkových nákladů a výrazně ovlivňují cenu produktů živočišné výroby. Většinu krmiv tvoří kukuřice, dále pšenice a ječmen, což odráží trendy v masném průmyslu. Fermentované vedlejší produkty DDGS, dovážené zejména z USA, jsou složkou, která má vysoký obsah bílkovin a energie.

Místní firmy i zahraniční korporace jako CP nebo De Heus investují ve Vietnamu do výrobních závodů na krmiva a zároveň roste i dovoz. Vietnam je pátým největším dovozcem krmiv na světě. Během prvních 10 měsíců letošního roku dosáhl dovoz krmiv a surovin pro výrobu krmiv do Vietnamu hodnoty téměř 100 miliard Kč, což je o 29 % více než ve stejném období roku 2020. Největším exportérem byla Argentina, dále USA a Brazílie. V tomto období se prudce zvýšil dovoz krmiv i z EU, a to o téměř 50 %.

Vietnam dováží krmiva, protože je ekonomicky výhodnější pěstovat rýži než například kukuřici, která je krmnou surovinou. Kilogram kukuřice má na trhu hodnotu asi 7–8 Kč, ve srovnání s 12–13 Kč za kg rýže.

Odbor živočišné výroby Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova nyní vypracovává desetiletý plán na rozvoj zpracování krmiv pro hospodářská zvířata, včetně řešení využívání vedlejších zemědělských produktů pro výrobu krmiv. Součástí tohoto úsilí je i změna osevního plánu asi 500 000 hektarů půdy. Na těchto pozemcích má zaměnit neefektivní pěstování rýže výroba kukuřice a biomasy.

Autor: Luboš Marek, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Hanoji. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme