Vietnam lobuje za odstranění žluté karty na svůj rybolov

Nedávná mise předsedy Národního shromáždění Vuong Dinh Hue a tří ministrů VSR po Evropě měla za cíl podpořit obchod, investice a zemědělskou spolupráci s evropskými zeměmi.

Ministr zemědělství a rozvoje venkova Le Minh Hoan chce prostřednictvím pracovních setkání s představiteli evropských zemí zvýšit příležitosti vývozu zemědělských produktů do EU.

Pravděpodobně nejdůležitějším cílem cesty však bylo předložení návrhu na odstranění žluté karty na vietnamský rybolov. Žlutou kartu vystavila Evropská komise Vietnamu přesně před čtyřmi lety, protože vietnamská rybářská plavidla nezákonně loví v cizích vodách okolních zemí, zejména v malajsijských a indonéských.

Malajsie přichází kvůli nelegálnímu rybolovu ročně o 1,5 miliardy USD. Od roku 2006 do roku 2019 Malajsie zadržela celkem 748 vietnamských plavidel a 7 203 rybářů kvůli nezákonnému rybolovu v malajských vodách. Od roku 2020 se konflikty v rybolovu mezi oběma zeměmi stupňují.

Od roku 2014 se stupňují a eskalují spory také s Indonésií, která v letech 2014–2019 zadržela 321 vietnamských rybářských plavidel. V poslední době Indonésie za použití moderních technologií cizí rybářské lodě ve svých vodách aktivně vyhledává a většinou likviduje. Díky tomu klesl nezákonný rybolov o 90 %.

Zdrženlivý postoj vietnamské vlády souvisí mj. s námořní politikou a s nároky na Jihočínské moře. Vietnamská vláda rybolov silně podporuje, buduje námořní milice a rybáři jsou údajně stále agresivnější. Žlutá karta je pro Vietnam nepříjemná, protože EU je jedním z největších trhů pro vietnamský rybolov.

Dále členové vietnamské delegace lobovali u příslušných agentur Evropské rady a Evropského parlamentu, aby se urychlila ratifikace dohody o ochraně investic mezi EU a VSR (EVIPA). Dohodu zatím schválilo pouze osm členských parlamentů EU. Dohoda o ochraně investic mezi EU a VSR (EVIPA) měla být součástí dohody o volném obchodu (EVFTA), která vstoupila v platnost 1. srpna 2020.

EVIPA byla schválena Evropským parlamentem a ratifikována vietnamským národním shromážděním, ale vstoupí v platnost, jakmile dohodu ratifikují všechny národní parlamenty EU, a to bude ještě nějakou dobu trvat. Ratifikace dohody je pro Vietnam důležitá, protože zvýší atraktivitu Vietnamu u evropských investorů.

Autor: Luboš Marek, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Hanoji. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme