Vietnam očekává nárůst exportu pangasia

Pandemie covid-19 během let 2020 a 2021 výrazně zasáhla chov pangasiů ve Vietnamu. Hlavním důvodem je skutečnost, že pangasius směřuje téměř výhradně na export, a ten čelil mnoha výzvám.

Vietnamský spotřebitel dává přednost kvalitnějším a chutnějším druhům ryb, ideálně mořským, a proto se s pangasiem (Cá ba sa) ve Vietnamu příliš nesetkáváme. Z důvodu neprodejnosti pangasia na tuzemském trhu byly rybníky většinou zarybněny na úrovni údržby. V České republice je ale pangasius nejprodávanější rybou. Důvodem je cena a také nepřítomnost kostí.

Ilustrační fotografie

Továrny na zpracování pangasia se na konci roku 2021 vrátily k normálnímu provozu a Asociace vietnamských exportérů a producentů mořských plodů (VASEP) zaznamenala již na začátku roku 2022 nedostatek nabídky. Nízká nabídka a zároveň rostoucí poptávka nyní způsobuje to, že cena pangasia roste. Cena živé váhy pangasia vzrostla od začátku roku 2022 o 25 % a dosáhla rekordních 30 Kč/kg. Růst ceny pangasia by měl pokračovat až do poloviny roku 2022.

Během 1. čtvrtletí roku 2022 se z Vietnamu vyvezl pangasius v hodnotě 646 mil. USD, přičemž pangasius představuje téměř 1/3 hodnoty exportu všech akvaproduktů.

Jak se na českém sklářství podepsala pandemie?

USA jsou pangasovým exportním trhem číslo jedna. Následuje Čína a oživení nastává i s exportem do Evropy.

Významná společnost v oblasti zpracování a obchodu pangasiem International Development and Investment Corporation (IDI) letos postavila třetí zpracovatelský závod s kapacitou 500 tun pangasia denně, protože dvě dosavadní továrny s celkovou kapacitou 450 tun sice denně pracovaly na plný výkon, ale nebyly schopny pokrýt poptávku.

Pro oživení výroby má společnost IDI podepsané exportní dodávky pangasia na druhé čtvrtletí roku 2022 v hodnotě 1,4 mld. Kč s atraktivními cenami okolo 17 Kč/kg.

Chov pangasia je díky předpovědím pro rok 2022 ve skvělé náladě, ale asociace VASEP upozorňuje na možnost opakování scénáře z roku 2018, kdy došlo k výraznému převisu nabídky nad poptávkou a následkem toho cena klesla z více než 30 Kč/kg na méně než 20 Kč/kg.

Autor: Luboš Marek, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Hanoji. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí

Doporučujeme