Vietnam opět otevírá svou ekonomiku

Po více než dvouměsíčním lockdownu vietnamská vláda opět otevírá převážnou část ekonomiky. Postupně byla zrušena přísná protiepidemická opatření v hlavním městě Hanoji.

K uvolnění koronavirových opatření došlo i v nejvíce epidemií zasažené jižní metropoli Vietnamu v Ho Či Minově Městě a byla obnovena vnitrostátní letecká doprava mezi největšími vietnamskými městy. Dlouhotrvající drastická protiepidemická opatření však měla za následek propad vietnamské ekonomiky ve třetím čtvrtletí o 6,2 %. Jedná se o vůbec první negativní čtvrtletní růst vietnamského HDP od roku 2000.

Zatímco ještě v červnu většina ekonomických expertů odhadovala růst HDP v tomto roce v rozmezí 6–6,5 %, nové odhady růstu vietnamského HDP se díky dlouhotrvajícím tvrdým protiepidemickým opatřením pohybují kolem 2–2,5 %. Za prvních devět měsíců tohoto roku vzrostla vietnamská ekonomika o pouhých 1,4 %. Nejpostiženějším sektorem je přirozeně sektor služeb, jehož ekonomický výkon od začátku roku poklesl o 0,7 %. Naproti tomu průmysl a zemědělství si zachovaly pozitivní růst ve výši 3,6 % resp. 2,7 %.  

Přestože již byla většina zavedených omezení ekonomické činnosti odstraněna, některé významné překážky ještě stále zůstávají v platnosti. Například omezené cestování mezi provinciemi, povinnost dvoutýdenní karantény při cestování z oblastí s vysokým výskytem nákazy do relativně bezpečnějších provincií, nutnost absolvování testů na covid-19 při přejezdu mezi provinciemi nebo pokračující uzavření škol.

Jednou z hlavních překážek rychlejšího rozjezdu ekonomiky však stále zůstává zákaz komerčních letů do Vietnamu, který brzdí především opětovné nastartování cestovního ruchu, jež tvořil až 10 % vietnamského HDP před nástupem pandemie Covid-19.

Nedostatek pracovní síly brzdí průmysl

Průmyslová výroba byla v první polovině října obnovena i v nejvíce zasažených regionech na jihu Vietnamu. Více než 90 % průmyslových podniků v Ho Či Minově Městě a přilehlých provinciích již zahájilo výrobu. Většina podniků, které byly uzavřeny více než dva měsíce, se však potýká s nedostatkem pracovní síly.

Poměrně velká část zaměstnanců, kteří v průběhu lockdownu odešli z průmyslových oblastí zpět do vzdálenějších provincií, se z nejrůznějších důvodů již do práce nevrátila. Dle odhadů ministerstva práce chybí v průmyslových oblastech okolo Ho Či Minova Města až 150 tisíc pracovníků. Řada velkých firem má k dispozici pouze 60–70 % zaměstnanců. Tento fakt samozřejmě komplikuje plné obnovení výroby a dosažení předcovidové úrovně výrobních kapacit.

Dopad na zahraniční investice

Vietnam byl až do začátku poslední letní vlny epidemie koronaviru miláčkem zahraničních investorů. Zejména v pracovně náročných odvětvích, jako je oděvní průmysl nebo výroba elektroniky patřil Vietnam k nejatraktivnějším investičním destinacím. V důsledku čínsko-americké obchodní války byl Vietnam například jedním z největších příjemců odtékajících zahraničních investic z Číny. Za poslední tři měsíce se však situace dramaticky změnila.

Řada zahraničních investorů své rozhodnutí o přesunutí výroby do Vietnamu přehodnotila, někteří investoři se rozhodli své aktivity ve Vietnamu pozastavit a někteří dokonce z Vietnamu odešli úplně. Asociace zahraničních investorů působících ve Vietnamu proto opět vyzvala vládu k dalšímu rozvolnění protiepidemických opatření a odstranění zbývajících překážek. Zahraniční investoři požadují zejména zrušení překážek pro volný pohyb osob a zboží uvnitř Vietnamu a zavedení „zelených karet“ pro vstup plně očkovaných zahraničních zaměstnanců a manažerů.

Klíčem k rychlejšímu rozjezdu ekonomiky zůstává urychlení tempa vakcinace. Vietnam se snaží překonat své dřívější podceňování očkování a vietnamská vláda urychleně nakupuje dostupné vakcíny v zahraničí. Zrychlené tempo očkování ve dvou největších vietnamských metropolích (Hanoji a Ho Či Minově Městě) v průběhu posledního měsíce umožnilo rychlejší odstranění protiepidemických opatření.

V Hanoji se tak již život postupně vrací k normálu a v Ho Či Minově městě by mohlo k úplnému uvolnění dojít již příští měsíc. První dávku očkování ve Vietnamu obdrželo už 45 % obyvatel a plně naočkováno je 18 % obyvatel. Aktuální epidemiologická situace rovněž naznačuje pozitivní trend, což dává příslib brzkého úplného obnovení ekonomických aktivit na celém území Vietnamu. 

Opětovný rozjezd vietnamské ekonomiky a obnovení přerušených dodavatelských řetězců se odrazí také na růstu nových obchodních příležitostí pro české firmy. Zejména firmy dodávající strojírenské technologie budou moci těžit z obnovení výroby v rozsáhlých průmyslových parcích na jihu Vietnamu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hanoji (Vietnam). Autor: David Jarkulisch, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme