Vietnam připravuje spotřební daň na nealkoholické nápoje

Vietnamské ministerstvo financí navrhuje, kromě zvýšení spotřební daně na alkoholické nápoje a tabák, zatížit spotřební daní i slazené nealkoholické nápoje.

Daňové změny u alkoholu, tabáku a nealkoholických nápojů jsou součástí návrhu novely zákona o spotřební dani, kterou ministerstvo aktuálně projednává.

Ilustrační fotografie

U slazených nealkoholických nápojů navrhuje ministerstvo spotřební daň „v přiměřené výši“. Argumentem je ochrana zdraví lidí dle doporučení WHO v souladu s mezinárodní praxí. Nadváha a obezita je u vietnamských dětí stále častější. Nejhorší situace je v Ho Či Minově Městě, kde trpí nadváhou či obezitou 44 % dětí.

Spotřeba nealkoholických nápojů ve Vietnamu za posledních 20 let prudce vzrostla z průměrných 6,5 litru na osobu ročně na současných 80 litrů na osobu. Nejpopulárnějším slazeným nápojem je ve Vietnamu Coca Cola, následuje Pepsi Cola, Fanta, Mirinda, Sprite, 7 Up atd. Velmi oblíbené jsou i energetické nápoje (Red Bull aj.). Slazených nápojů neustále přibývá a pro období 2023–2027 se také odhaduje zajímavý roční růst ve výši 6,3 %.

Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

V regionu ASEAN uvaluje na nealkoholické nápoje spotřební daň 6 z 10 zemí (Thajsko, Filipíny, Malajsie, Laos, Kambodža a Myanmar). Ministerstvo financí navrhovalo spotřební daň ve výši 10 % na nealkoholické nápoje již v roce 2014, ale návrh tehdy neprošel, protože existovaly obavy z negativních dopadů na ekonomiku. V letošním roce návrh s jistotou projde, protože Vietnam čelí vážným ekonomickým výzvám. Situaci dokresluje skutečnost, že jen v Ho Či Minově Městě neplatí (není schopno platit) sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance 60 000 podniků.

U lihovin a piva se spotřební daň v roce 2018 zvýšila z 55 % na 65 %. Cigarety a doutníky podléhají od roku 2019 spotřební dani ve výši 75 %, což představovalo nárůst o 5 %.

Podle údajů Ministerstva zdravotnictví je míra kouření u mužů poměrně vysoká (42,3 %), u žen ale zanedbatelná. Vietnam je největším spotřebitelem piva v jihovýchodní Asii a třetím v Asii. Průměrná roční spotřeba piva na osobu je asi 50 litrů, u lihovin a vína je to 3,4 litry.

Ministerstvo financí poukazuje na skutečnost, že spotřební daň na alkohol ve Vietnamu je ve srovnání se světem stále nízká. Podle propočtů Světové zdravotnické organizace představuje spotřební daň u alkoholu asi 30 % maloobchodní ceny, zatímco ve většině zemí činí sazba daně 40–85 % maloobchodní ceny. U tabáku je tato míra ve Vietnamu přes 35 %, zatímco například v Thajsku a Singapuru 70 %, v Německu 75 % a ve Francii 80 %.

Ministerstvo financí argumentuje i tím, že zvýšení spotřební daně musí být reciproční k růstu příjmů a inflaci. Kupní síla Vietnamců prudce vzrostla, zatímco cena alkoholu roste pomalu. V poměru k HDP na osobu je dnes alkohol ve Vietnamu 4x levnější než před 20 lety.

Autor: Luboš Marek, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Hanoji. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme