Vietnam schválil národní strategii pro Průmysl 4.0

Vietnamská vláda schválila novou strategii pro adaptaci ekonomiky na čtvrtou průmyslovou revoluci, jejímž cílem je dramaticky proměnit současný růstový model založený především na využívání levné pracovní síly.

Strategie počítá s nárůstem podílu digitální ekonomiky na celkovém HDP do roku 2030 na 30 %. Rozvoj digitální ekonomiky přinese řadu nových příležitostí také pro české firmy, které se již dnes začínají v této oblasti ve Vietnamu prosazovat například v segmentu kybernetické bezpečnosti nebo digitálního bankovnictví.

Nová vietnamská strategie pro Průmysl 4.0 si klade poměrně ambiciózní cíle. Kromě rapidního zavádění nových technologií a digitalizace ekonomiky počítá také s růstem celkové konkurenceschopnosti ekonomiky a výrazným zlepšením postavení Vietnamu v mezinárodních srovnáních. Vietnam by se tak měl do deseti let dostat mezi 40 nejlepších zemí v žebříčku Global Innovation Index, 30 nejlepších zemí v žebříčku Cyber Security Index a 50 nejlepších zemí v elektronizaci státní správy (e-government index – EGDI).

Nová strategie obsahuje soubor opatření na podporu investic, aplikovaného výzkumu a standardizace a dotýká se také otázek spojených s kybernetickou bezpečností, logistikou a nezbytných legislativních změn. Pro dosažení cílů strategie Vietnam plánuje urychlit výstavbu nezbytné infrastruktury (5G sítě, optické sítě, databáze), zajistit přípravu vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů a rozšířit celkové národní inovační kapacity.     

Vietnamská vláda v rámci strategie také vytipovala 99 prioritních technologií, na jejichž podporu se bude zvláště soustředit. Jedná se například o umělou inteligenci, internet věcí, kvantové technologie, bioinformatiku, letecké a kosmické technologie, technologie dálkového průzkumu, výzkum a vývoj obrazovek s vysokým rozlišením, nebo technologie pokročilého 3D tisku.

V rozvoji digitální ekonomiky ale Vietnam nestojí na úplném začátku. Již v průběhu posledních pěti let si stihnul připravit poměrně dobrou startovací pozici a vytvořit základní předpoklady pro další růst. Tempo růstu digitální ekonomiky navíc výrazně zrychlilo s nástupem pandemie covidu-19 a v minulém roce tak celkový objem vietnamské internetové ekonomiky vzrostl o 16 % na 14 mld. USD. Dle nedávno zveřejněné studie Google by měla dynamika růstu tohoto sektoru ve Vietnamu ještě nadále zrychlovat a v roce 2025 dosáhnout objemu až 52 mld. USD.

V řadě aspektů potřebných pro rozvoj digitální ekonomiky Vietnam nezaostává ani ve srovnání se svými nejbližšími regionálními konkurenty. V rámci zemí jihovýchodní Asie patří Vietnamu třetí příčka v počtu uživatelů internetu, třetí příčka v penetraci populace mobilními telefony a druhé místo v průměrné rychlosti mobilního internetu. Vietnam se již dnes může pyšnit také jedním z největších počtů uživatelů Facebooku na světě. S šedesáti miliony registrovaných uživatelů má Vietnam osmou největší facebookovou komunitu na světě.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hanoji (Vietnam). Autor: David Jarkulisch, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí

Doporučujeme