Vietnam schválil nový energetický plán do roku 2030

Vietnamská vláda nedávno schválila dlouho očekávaný národní energetický plán na léta 2021–2030. Plán počítá s rozsáhlými investicemi do výstavby nových energetických kapacit a přenosové sítě v celkové výši 133,3 mld. USD. Plánované investice do výstavby nových elektráren ve Vietnamu přinesou řadu nových příležitostí také pro české firmy.

Vysoký a stabilní růst vietnamské ekonomiky se promítá mimo jiné také do setrvalého nárůstu poptávky po elektrické energii, která v posledních deseti letech rostla průměrným tempem 10,5 % ročně a výraznější pokles nezaznamenala ani v tomto krizovém roce. Dle nového energetického plánu by mělo tempo růstu spotřeby elektrické energie zůstat poměrně vysoké i v následujících deseti letech. Na léta 2021–2025 je odhadován průměrný roční růst spotřeby na 8,6 % a v dalších pěti letech pak na zhruba 7,2 %. Pro pokrytí této vysoké poptávky po elektřině bude nutné vybudovat v příštích deseti letech nové energetické kapacity v objemu 80 GW.

Hlavní pozornost je v novém energetickém plánu věnována výstavbě tepelných elektráren, které by měly v budoucnu tvořit páteř vietnamské energetiky. Jejich podíl na výrobě elektrické energie ve Vietnamu by měl do roku 2030 vzrůst na 54 %. Z toho největší část bude vyráběna v uhelných elektrárnách (35 % z celkového energetického mixu) a zbytek v elektrárnách na zemní plyn (19 %).

Stranou však nezůstanou ani obnovitelné zdroje. Vietnam plánuje v následujících deseti letech vybudovat až 30 GW energetických kapacit pocházejících z obnovitelných zdrojů. Zatímco dnes je podíl obnovitelných zdrojů ve vietnamském energetickém mixu zcela marginální (pouhých 3,7 %), do roku 2030 by měl vzrůst na 20 % a v roce 2045 přesáhnout 30 %. Geografická poloha Vietnamu nabízí ideální podmínky pro rozvoj jak solárních tak větrných elektráren.

Průměrná doba slunečního svitu dosahuje ve Vietnamu 2000–2500 hodin za rok a intenzita slunečního záření v jižních provinciích Vietnamu se pohybuje okolo 5 kWh na metr čtvereční za den. Celkový využitelný potenciál solárních elektráren ve Vietnamu je odhadován na 22–25 GW. Vietnam je také považován za zemi s největším potenciálem pro využití větrné energie v regionu jihovýchodní Asie.

Tropické klimatické pásmo s častými monzuny a více než 3000 km dlouhé mořské pobřeží poskytují  záruku dostatečného frekvence a intenzity větrů. Dle studie Světové banky je pro výstavbu větrných elektráren využitelných až 8,6 % území Vietnamu. Celkový realizovatelný potenciál větrných elektráren ve Vietnamu je tak odhadován na 24–26 GW.

Nový energetický plán zahrnuje kromě investic do nových energetických kapacit také masivní investice do výstavby přenosové soustavy a budování tzv. chytrých sítí v celkové výši 37,3 mld. USD. Energetický plán počítá nejen se zaváděním chytrých technologií pro regulaci sítě, ale také s aplikací nových technologií pro dočasné uskladňování elektrické energie. Plán podporuje také integraci menších producentů elektřiny z obnovitelných zdrojů do lokálních nízkonapěťových sítí či pilotní aplikaci takzvaných mikrosítí.

Všechny výše uvedené oblasti nabízí zajímavé příležitosti pro české firmy, ať už v oblasti poradenství a konzultantských služeb, či přímo pro dodávky českých technologických řešení do Vietnamu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hanoji (Vietnam). Autor: David Jarkulisch, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme