Vietnam si udržuje pozitivní růst

Vietnam i nadále zůstává jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. Zatímco světová ekonomika se v důsledku pandemie v minulém roce propadla do hluboké recese, Vietnam patřil mezi několik málo zemí, které v roce 2020 zaznamenaly pozitivní růst HDP.

Tempo růstu vietnamské ekonomiky dosáhlo v minulém roce úctyhodných 2,9 %. Pokračující růst HDP posunul Vietnam v žebříčku největších ekonomik jihovýchodní Asie na 4. místo s hodnotou nominálního HDP ve výši 340 mld. USD. Vietnam se tak v minulém roce dostal z hlediska objemu vyprodukovaného HDP před Singapur (337 mld. USD) a Malajsii (336 mld. USD).

Růst vietnamské ekonomiky byl v minulém roce tažen zejména exportem a zahraničními investicemi. Na pokračujícím růstu se ale pozitivně odrazila také domácí spotřeba podpořená vysokou důvěrou obyvatelstva v rychlé ekonomické oživení. Včasné zastavení šíření nákazy (minimální počet nakažených osob a jejich důsledná izolace) umožnilo udržet převážnou část domácí ekonomiky v chodu a významný propad zaznamenala pouze odvětví spojená se zahraničním cestovním ruchem.

Díky efektivním protiepidemickým opatřením a rozsáhlým podpůrným balíčkům se vietnamské vládě podařilo udržet vysokou podnikatelskou důvěru v opětovný ekonomický růst. Dle posledního průzkumu „HSBC Navigator“ z listopadu 2020 patří vietnamské podniky mezi jedny z nejoptimističtějších na světě. Optimismus ohledně dalšího ekonomického růstu sdílí až 55 % vietnamských firem, zatímco světový průměr činí pouhých 29 %. Velmi vysoká zůstává i spotřebitelská důvěra. Až 80 % obyvatel Vietnamu věří v rychlé oživení ekonomiky v tomto roce.

Důležitý impuls pro udržení růstu poskytly vietnamské ekonomice rovněž vládní výdaje. Vietnamská vláda v minulém roce schválila sérii podpůrných ekonomických balíčků v celkové výši 29,5 mld. USD (cca 11 % vietnamského HDP).

Jedním z pozitivních důsledků koronakrize pro Vietnam bylo urychlení přesunu zahraničních investic z Číny do Vietnamu. Tento trend nastartovaný v průběhu vrcholící obchodní války mezi Čínou a USA v minulém roce ještě výrazněji zesílil a přispěl k tomu, že navzdory ekonomické krizi v minulém roce přitekly do Vietnamu zahraniční investice v celkovém objemu okolo 20 mld. USD (přibližně stejný objem jako v roce 2019).

Exportně orientovaný průmysl byl v minulém roce opět hlavním tahounem růstu vietnamské ekonomiky. Výkonnost průmyslu měřená indexem průmyslové výroby vzrostla o 3,4 % (v r. 2019 o 9,1 %). Impresivní růst exportního průmyslu vycházel především z masivního rozšiřování výroby korejských, japonských a čínských zahraničních investorů v oblasti elektrotechnického průmyslu. Na podporu průmyslového sektoru se soustředila také řada vládních protikrizových opatření.

Kromě tradiční významné podpory elektrotechnického průmyslu se vietnamská vláda v minulém roce rozhodla výrazněji soustředit na podporu rozvoje automobilového průmyslu a zejména pak na subdodavatelský sektor. Vietnamští subdodavatelé jsou v současné době schopni zásobovat místní výrobce automobilů pouze z 15–20 %. Zbylá část produkce se dováží, což prodražuje výrobní náklady a konečnou cenu auta oproti například thajské nebo indonéské konkurenci až o 20 %. Dle nového vládního plánu by měly být domácí firmy schopny dodávat místním automobilkám až 45% součástí aut do roku 2025 a 70 % do roku 2030. 

Nejvíce postiženým sektorem byl naopak v minulém roce cestovní ruch. Zatímco v roce 2019 přicestovalo do Vietnamu více než 21 mil. turistů a příjmy z cestovního ruchu dosáhly 60 mld. USD (20 % HDP), v minulém roce se počet turistů propadl téměř o 80 %. Velká část vietnamských hotelů a rekreačních zařízení proto byla nucena omezit nabídku svých služeb a redukovat počet zaměstnanců. Krácením platů nebo rozvázáním pracovního poměru bylo postiženo až 70 % zaměstnanců ve vietnamském cestovním ruchu.

Světová ekonomické krize vyvolaná pandemií covidu-19 se negativně odrazila také na přílivu remitencí, které představují až 6 % vietnamského HDP. Zatímco v roce 2019 poslali vietnamští zahraniční pracovníci zpět do vlasti téměř 17 mld. USD, v minulém roce se remitence poprvé za posledních 11 let propadly na pouhých  15,7 mld. USD. Vietnam nicméně stále zůstává devátým největším příjemcem remitencí na světě.

Růst vietnamské ekonomiky v tomto roce opět výrazněji zrychlí, i když se prozatím zcela nevrátí na předkrizové hodnoty ve výši 7 %. Odhady růstu HDP v roce 2021 se pohybují mezi 6,0–6,8 %.

Přestože Vietnam prakticky vymýtil koronavirus na svém území a umožnil tak pokračování většiny ekonomických aktivit, limitem jeho dalšího růstu zůstává zahraniční poptávka, která zřejmě zůstane značně omezená i v roce 2021. Nelze tedy počítat s výraznějším růstem exportu, který již několik desetiletí táhne vietnamskou ekonomiku.

Vzhledem k tomu, že Vietnam zůstane uzavřen pro zahraniční turisty pravděpodobně i po celý rok 2021, zůstanou velmi omezené také příjmy z cestovního ruchu. Většina růstu vietnamské ekonomiky v tomto roce tak bude pramenit z pokračujícího přílivu zahraničních investic a robustní domácí spotřeby.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hanoji (Vietnam). Autor: David Jarkulisch, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme