Vietnam uvalil antidumpingové clo na cukr z pěti zemí ASEANu

Cukr dovážený z pěti zemí jihovýchodní Asie, pokud je ze surovin z Thajska, bude podle ministerstva průmyslu a obchodu podléhat sazbě daně 42,99 %.

Vietnamské Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo rozhodnutí k zamezení obcházení obchodních nápravných opatření pro řadu výrobků z třtinového cukru dovážených z Kambodži, Indonésie, Laosu, Malajsie a Myanmaru.

Ilustrační fotografie

V souladu s tím bude cukr dovážený z těchto pěti zemí (jedná-li se o cukr či o vstupní suroviny z Thajska) podléhat stejným antidumpingovým a antisubvenčním daňovým sazbám jako u thajského cukru. Celková uplatňovaná daňová sazba je 47,64 %, z toho antidumpingová daň je 42,99 % a antisubvenční daň 4,65 %.

Cukr dovážený z pěti uvedených zemí nebude podléhat antidumpingovému clu, pokud se prokáže, že byl vyroben z cukrové třtiny sklizené přímo v těchto zemích. Opatření proti obcházení obchodních opatření vejdou v účinnost sedm dní po vydání rozhodnutí a měla by platit až do 15. 6. 2026.

Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

MPO VSR informovalo, že rozhodnutí o uplatnění opatření proti obcházení antidumpingových cel na thajský cukr je vydáno na základě objektivního a transparentního procesu šetření v souladu s tuzemskými zákony a mezinárodními závazky.

Na základě shromažďování a vyhodnocování informací dospělo MPO k závěru, že používání surovin z Thajska k výrobě a vývozu třtinového cukru do Vietnamu přes podniky z Kambodži, Indonésie, Laosu, Malajsie a Myanmaru je aktem vyhýbání se antidumpingovým a antisubvenčním opatřením.

Statistiky generálního oddělení cel ukazují, že objem cukru dovezeného z těchto pěti zemí ASEAN prudce vzrostl poté, co Vietnam zahájil antidumpingové a antisubvenční šetření cukru z Thajska od října 2020 do června 2021 ve srovnání s předchozím obdobím.

Konkrétně se objem dovozu zvýšil ze 107 600 tun na 527 200 tun. Mezitím se objem dovozu cukru pocházejícího z Thajska do Vietnamu snížil o téměř 38 %, z 955 500 tun na 595 000 tun.

Je pozoruhodné, že veškerý tento objem dovezeného cukru požívá preferenční daňové sazby ve výši 5 % (pro cukr pocházející z Laosu nebo nižší).

Vietnam Sugarcane and Sugar Association (VSSA) a domácí rafinérie třtinového cukru předložily důkazy o tom, že produkty z thajského třtinového cukru podléhající antidumpingovým a antisubvenčním daním, vstupují na vietnamský trh přes pět jiných zemí ASEANu – Laos, Kambodžu, Indonésii, Malajsii a Myanmar.

Podle VSSA se většina výše uvedeného rafinovaného cukru vyrábí v cukrovarech v Indonésii a Malajsii, ale hlavně z dovážených surovin, protože Malajsie nepěstuje cukrovou třtinu a Indonésie nepěstuje dostatek třtiny ani pro domácí produkci.

Autor: Luboš Marek, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Hanoji. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí

Doporučujeme