Vietnam zakáže řadu agrochemických přípravků se škodlivými účinky na zdraví a životní prostředí

Používání pesticidů bylo považováno za záruku dobré sklizně a stalo se pro většinu zemědělců rutinou. Agrochemické přípravky tvoří například u rýže polovinu celkových výrobních nákladů.

Z toho připadá 56 % na hnojiva a 40 % na pesticidy, fungicidy a herbicidy. Domácí produkce pesticidů je zanedbatelná a téměř 100 % se importuje. Import představuje ročně 70–100 tisíc tun v hodnotě 1 mld. USD. Většina produktů (cca 70 %) se dováží z Číny. Přibližně 10 000 tun pesticidů ročně Vietnam reexportuje do dalších zemí, jako je Kambodža, Myanmar a Laos.

Ilustrační fotografie

Nadměrné používání pesticidů v zemědělství má velký dopad mj. na akvakulturu. Například v rybách exportovaných do USA byly nalezeny zbytky chlorpyrifosu (toxický insekticid). Také většina kontaminované podzemní vody ve Vietnamu je výsledkem nadměrného používání pesticidů a hnojiv v zemědělské produkci.

Větší informovanost a zvyšující se příjmy obyvatel vedou k vyšším nárokům na produkty, a také k odpovědnějšímu přístupu k životnímu prostředí. Hlavním důvodem regulace agrochemických přípravků jsou však tlaky ze zahraničí. Evropský, japonský nebo americký trh má přísné požadavky na kvalitu i bezpečnost potravin, a pokud chce Vietnam na tyto trhy exportovat, musí dodržovat určitá kritéria.

Ministerstvo zemědělství VSR proto vydalo návrh na vyřazení některých účinných látek, které mají toxické účinky na lidské zdraví, hospodářská zvířata, ekosystémy a životní prostředí ze seznamu povoleného užívání. V návrhu se počítá s následujícími zákazy:

  • Ve druhém čtvrtletí roku 2022 budou zakázány insekticidy karbosulfan a benfurakarb.
  • Fungicidy mancozeb, zineb, maneb a ziram budou zakázány v prvním čtvrtletí roku 2023.
  • Herbicidy atrazin a acetochlor budou zakázány ve druhém čtvrtletí roku 2023.
  • Chlorothalonil, Carbaryl, propineb a thiodicarb budou zakázány ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023.
  • Antibiotika, včetně erythromycinu, gentamicin sulfátu, kanamycin sulfátu, oxytetracyklinu, streptomycinu a tetramycinu, budou zakázány také až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023.

Je třeba dodat, že s rostoucím trendem používání organických hnojiv lze v posledních letech pozorovat povzbudivé změny i ve Vietnamu. Za poslední tři roky se počet registrovaných hnojiv zvýšil o 500 % u organických hnojiv a o 50 % u minerálních hnojiv, zatímco používání chemických látek na ochranu rostlin má sestupný trend.

Autor: Luboš Marek, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Hanoji. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme