Vietnam zlepšuje podmínky pro zahraniční investory

Vietnamský parlament tento měsíc schválil novelu investičního zákona, která významným způsobem mění podmínky pro vstup zahraničních investorů do Vietnamu. Hlavním cílem nového zákona je zatraktivnit podnikatelské prostředí ve Vietnamu pro zahraniční investory a přilákat nové investice do hi-tech oborů. Nový zákon vstoupí v platnost 1. ledna 2021.

Big Pearl / Shutterstock.com

Vietnam je sice jednou z nejatraktivnějších investičních destinací v regionu Asie, většina zahraničních investic ve Vietnamu ale doposud směřovala do odvětví využívajících levnou pracovní sílu s nízkými technologickými nároky. Vietnamská vláda proto v minulém roce rozhodla o změně strategie lákání zahraničních investic směrem k podpoře inovativních odvětví a hi-tech oborů. Nezbytnou součástí této strategie je také změna investičních pobídek definovaných v zákoně o investicích.

Nové investiční pobídky pro vybrané hi-tech obory zahrnují například daňové prázdniny v délce až 6 let, slevy na dani z příjmu právnických osob ve výši 50 % až na 15 let, slevy na pronájem státních pozemků v průmyslových zónách a řadu dalších. Nový zákon dává také poměrně rozsáhlé pravomoci vietnamskému premiérovi při udělování výjimek pro významné strategické investory. Zvláštní zacházení může být dle nového zákona přiznáno investorům, kteří se zavážou ve Vietnamu investovat alespoň 1,3 mld. USD a do tří let od udělení investiční licence dosáhnou ročního obratu ve výši 434 mil. USD nebo zaměstnají minimálně 3000 osob.

Vietnamská vláda zdůrazňuje, že velká část pobídek a změn v zákoně o investicích odráží požadavky velkých nadnárodních firem, které dlouhodobě usilují o vstup na vietnamský trh. Vietnamská vláda jim proto doslova ušila zákon na míru s cílem dále zatraktivnit Vietnam právě pro tyto největší světové giganty, kteří v posledních letech zvažují přesun výroby z Číny do jihovýchodní Asie.

Navzdory negativním dopadům pandemie covidu-19 Vietnam neztratil svou přitažlivost pro zahraniční investory a za prvních sedm měsíců tohoto roku přitekly do Vietnamu zahraniční investice v celkové výši 18,8 mld. USD, což představuje pouze sedmiprocentní pokles oproti stejnému období minulého roku.  

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hanoji (Vietnam). Autor: David Jarkulisch, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme