Vinná banka – nový zemědělský projekt v Libanonu

Projekt vinné banky (Grape Bank) vznikl nově pod záštitou Ministerstva zemědělství Libanonu. Pořádá odborné semináře a praktické ukázky pěstování vinné révy.

Cílem je poskytovat libanonským farmářům know-how o způsobech sázení, zavlažování, prořezávání a zejména o aplikaci pesticidů. Odborné semináře se také věnují samotnému sběru, balení a konzervaci vinné révy.

Ilustrační fotografie

Tento startovací projekt ve střední části Libanonu (údolí Bekaa) zabírá půdu o rozloze 50 000 metrů čtverečních, na které je vysázeno více než 2000 kusů vinné révy, které se skládají ze 72 odrůd vinné révy. Vše se nachází v nadmořské výšce nad 1000 m.

Většina libanonských vinařů zná a pěstuje pět až sedm základních odrůd vinné révy. Tento nový projekt je otevřen všem libanonským vinařům, kteří mají zájem o nová poznání a případně o obohacení svých vinic. Na novém projektu spolupracují také mezinárodní organizace, které poskytují odborné znalosti a zařízení na zpracování vinných hroznů. Zvláštní pozornost je věnována balení zralých hroznů s cílem konkurovat produkci z evropských zemí.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Vše nasvědčuje tomu, že tento projekt zajistí místním zemědělcům solidní a stabilní příjem a zachová libanonské vinné dědictví pro budoucí generace. Vzhledem k velmi příznivému klimatu v kombinaci s úrodnou půdou je vinařství v Libanonu dlouhodobě ziskové.

Český zemědělský diplomat v Libanonu byl v této souvislosti osloven představiteli tohoto projektu s cílem zjistit možnosti vzájemné spolupráce na konstrukci a výrobě linky na zpracování a balení vinných listů, které jsou důležitou složkou libanonské kuchyně. Do vinných listů se balí různě zpracovaná masa, rýže a další plodiny. Dosud se vinné listy sbírají, třídí a balí pouze ručně. Většina vinných listů je považována jako odpad a přidává se do různých krmných směsí. Snaha představitelů vinné banky je maximální využití všeho, co je s vinnou révou spojené.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí

Doporučujeme