Vize Unie v oblasti Střední Asie

Evropská unie dnes nastínila svou vizi obnoveného partnerství se Střední Asií a aktualizovala strategii pro vztahy s tímto regionem, která byla poprvé stanovena v roce 2007.Partnerství se týká pěti zemí Střední Asie (Kazachstán, Kyrgyzská republika, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán). Sdělení navrhuje, aby se EU v budoucnu angažovala v posílení schopnosti středoasijských států překonat vnitřní i vnější otřesy a provést reformy a pomoci jim s modernizací hospodářství, udržitelné konektivity a investic do mládeže.

Doporučujeme