Vizionáři 2023: Ocenění pro inovativní projekty firem. Hlaste se do 16. listopadu!

Nejlepší čeští inovátoři mají poslední příležitost zaslat své přihlášky do soutěže Vizionáři 2023. Inovativní výrobky, postupy a služby mohou hlásit firmy, podnikatelé, organizace i jednotlivci.

Odborná porota následně vybere ty nejzajímavější projekty, které představují novinky na trhu a mohou zároveň přinést reálný užitek společnosti.

Vizionáři 2023

Třináctý ročník projektu Vizionáři je pořádán českým nevládním neziskovým sdružením CzechInno. Slavnostní vyhlášení ocenění v projektu Vizionáři 2023 se uskuteční v Praze 6. prosince letošního roku.

Jak podpořit uvedení inovativních nápadů do praxe?

„Je nám velkým potěšením, že i tento rok můžeme ocenit inovativní počiny českých firem, které přinášejí reálný užitek společnosti. Právě analýzou a hodnocením těchto nápadů se zabýváme v rámci projektu Vizionáři,“ sděluje výkonná ředitelka sdružení CzechInno Tereza Šamanová, hlavní analytička projektu Vizionáři.

„Porota má každým rokem těžší úkol, protože kvalita přihlášených inovací a tím pádem i konkurence v naší soutěži stále rostou. S napětím očekáváme, nad jakými novinkami budeme diskutovat ve Vizionářích 2023,” dodává Šamanová.

Cílem projektu Vizionáři je podnítit zájem českých firem, podnikatelů a organizací o inovace a podpořit úspěšné uvedení inovativních nápadů do praxe, tak aby mohly prospět co největšímu množství lidí. Podmínkou soutěže je, aby přihlášené služby a produkty byly čistě české a zároveň představovaly absolutní novinku na trhu.

V soutěži Vizionáři 2022 byly oceněny nejpřínosnější inovační počiny a osobnosti Česka

Za předešlých dvanáct let soutěže byly oceněny české technologické novinky v oblasti nanotechnologií, virtuální reality, průmyslového blockchainu, využití prvků umělé inteligence v praxi, stejně jako inovace šetřící životní prostředí, umožňující recyklaci odpadů nebo výrobu vlastní elektřiny a tepla. Soutěž rovněž vřele vítá a ocení inovace s výrazným sociálním dopadem, jako jsou inovativní počiny v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, nebo vytváření smysluplných volnočasových aktivit pro děti, mládež a další věkové a sociální skupiny.

Uzávěrka nominací i přihlášek je za dveřmi

Nominovat svého favorita – vizionáře může do 9. listopadu kdokoli.

Úplné přihlášky do projektu (které vyplňují i všichni nominovaní) se pak sbírají do 16. listopadu 2023.

Loňští vítězové soutěže zahrnovali například Hypoxické systémy pro ochranu prostoru před požáry a jejich důsledky od společnosti HYPOXIA Group s.r.o., Test-it-off – technologii pro kontrolu kvality výrobků budoucnosti vyvinutou společností Kinalisoft s.r.o., LYNX – diagnostický nástroj využívající sekvenování nové generace pro analýzu biomarkerů hematoonkologických onemocnění vyvinutý Masarykovou univerzitou – CEITEC ve spolupráci se společností HPST, s.r.o., či unikátní technologii pro výroby jednorázových příborů a jiných výrobků z odpadního dřevního materiálu společnosti ReFork SE.

Uspěly také databázová aplikace HsOptika pro evidenci a správu optických sítí společnosti HELP SERVICE – REMOTE SENSING s.r.o. nebo systém URIS® určený pro neinvazivní a selektivní stimulaci nervových drah směřujících do mozku s cílem usnadnit léčbu urologických pacientů, vyvinutý a uvedený na trh společností STIMVIA s.r.o.

O projektu Vizionáři

Cílem projektu Vizionáři, který již 13. rokem pořádá sdružení CzechInno, je ocenit české firmy, podnikatele a výzkumné organizace – konkrétní tvůrce inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb. Účelem projektu Vizionáři je rozproudit inovační potenciál českých podniků a organizací a podpořit úspěšné uvedení inovativních nápadů na trh, s nimiž přišly v uplynulém období. Sdružení CzechInno považuje za klíčové, aby se veřejnost dozvěděla o inovačních novinkách a aby se co nejvíce prosadily v praxi. Hlavním odborným partnerem projektu je Komerční banka. Projekt se uskutečňuje pod záštitou ministra průmyslu a obchodu ČR Jozefa Síkely.

Více o projektu na www.vizionari.cz.

Redakčně upravená tisková zpráva CzechInno

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme