Vizionáři: Ocenění posbíraly nejlepší inovativní projekty i osobnosti

Vítězové jedenáctého ročníku soutěže Vizionáři osobně převzali svá ocenění. Titul Vizionář 2021 získalo šest subjektů a čestná uznání udělila odborná porota deseti inovativním počinům.

Vítězové jedenáctého ročníku soutěže Vizionáři si osobně převzali svá ocenění 4. května v Praze. Letos sbíraly vavříny především environmentálně zaměřené inovace a ty, které reagují na společenský a ekonomický vývoj po nástupu pandemie.  

Ilustrační fotografie

Osobností projektu Vizionáři 2021 se stal Tomáš Mocek, vedoucí centra HiLASE Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Výsledky soutěže vyhlásilo na sklonku loňského roku sdružení CzechInno. Laureáti se sešli na slavnostním ceremoniálu, který se uskutečnil v Caffesion Gallery na Střeleckém ostrově v Praze.

Soutěž Vizionáři se zaměřuje na vyhledávání, oceňování a zviditelňování výjimečných inovačních počinů v českém podnikání a spolupráci aplikovaného výzkumu s praxí, které mají významný technologický, společenský anebo sociální přínos, či jsou jejich kombinací.

Soutěž Vizionáři vyhlásila nejlepší inovativní projekty i Osobnost roku

Odbornou porotu projektu Vizionáři 2021 tvořili zástupci renomovaných organizací a společností. Při svém rozhodování porotci akcentovali šíři celospolečenského přínosu oceněných inovací a také prospěšnost jejich uvedení do praxe v souvislosti s povzbuzením ekonomiky i rozvojem společnosti v době probíhající pandemie nemoci Covid-19.

Držitelé titulu Vizionář 2021:

 • Červenka Consulting s.r.o. získala ocenění Vizionář 2021 za svůj software ATENA (Advanced Tool for Engineering Nonlinear Analysis) – nástroj pro modelování 3D tisku betonových konstrukcí a simulaci chování takto vyrobených konstrukcí v zátěžových podmínkácha jejich technologický a ekonomický přínos v oblasti využívání 3D tisku ve stavebnictví.
 • Konsorcium Centra alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace (AlterBio) vedené společností SYNPO, akciová společnost a sdružující společnosti Biomedica, spol. s r.o., Centrum organické chemie s.r.o., Fatra, a.s., I N O T E X spol. s r.o. a Univerzitu Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta, Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně / Univerzitní institut a Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze uspělo v soutěži díky výzkumu, vývoji a nasazení do praxe Komplexu inovací založených na modifikaci vybraných chemických substancí a jejich zakotvení do polymerní matice. Ten obnáší například systém funkčního barvení látek FreshDye, vývoj akrylátového kopolymeru AgNOS pro využití v kosmetických aplikacích nebo nový systém ukotvení nanočástic stříbra na polyuretanovém nosiči. Uspěla rovněž díky svému technologickému, ekonomickému a společenskému přínosu v oblasti přenosu výsledků výzkumu do praxe, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví obyvatelstva.
 • Fyzikální ústav Akademie věd ČR byl oceněn za aktivity jím zřízeného centra HiLASE a Pulzní laser pro medicínské, průmyslové a vesmírné aplikace(který je aktuálně nejvýkonnějším laserem světa) a jeho technologický, ekonomický a sociální přínos pro medicínu a průmysl.
 • OptiSolutions, s.r.o. se stala Vizionářem 2021 díky vývoji a uvedení na trh Systému pro vizuální inspekci a zvýšení kvality obráběných dílů s využitím umělé inteligence a jeho technologický, společenský a ekonomický přínos pro oblast průmyslové výroby a ochrany zdraví pracovníků ve výrobě.
 • ŠMT, a.s. zvítězila se svým Multifunkčním pracovištěm S-200 MT pro obrábění složitých a rozměrných obrobků rotačního charakteru a jeho technologickému a ekonomickému přínosu pro oblast strojírenské výroby.
 • VIA ALTA, a.s. uspěla se systémem POLYBET – technologií pro výrobu kompozitních výrobků z odpadních plastů a odpadních inertních plniv a jejich technologickému, ekonomickému a sociálnímu přínosu v oblasti recyklace odpadů a cirkulární ekonomiky.

Držitelé čestných uznání odborné poroty:

 • ApiCo, s.r.o. za online platformu ApiVčelař 4.0 a její technologický, ekonomický a sociální přínos nejen pro obor včelařství, ale i v oblasti ochrany životního prostředí a celosvětové potravinářské produkce.
 • Bonmedix Holding, a.s. za své Algoritmy pro diagnostiku chorob ze snímků oční sítnice a jejich technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast medicíny a pro ochranu zdraví obyvatelstva.
 • CEDA Maps, a.s. za svůj Komplexní graf komunikací a systém pro intermodální plánování tras včetně funkcionalit pro hendikepované a jejich technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti tvorby mapových aplikací a prosazování alternativních způsobů dopravy do praxe.
 • ČEZ Energetické produkty, s.r.o. a její Sorfix – univerzální pojivo s deklarovanou nulovou uhlíkovou stopou, a to za jeho technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti stavebního průmyslu, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví pracovníků ve stavebnictví.
 • Protector Gate, s.r.o. za svoji PROTECTOR GATE – univerzální dezinfekční a monitorovací bránu a její technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast ochrany zdraví obyvatelstva a boje s covidovou pandemií.
 • Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Univerzity Palackého v Olomouci za NANOBIOWAT – systém pro podpovrchové čištění podzemních vod a jeho technologický, ekonomický a sociální přínos pro ochranu vodních zdrojů a životního prostředí.
 • Sensio.cz za MyCello – hybrid klasického a elektronického violoncella z 3D tiskárny a jeho technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast výroby hudebních nástrojů a rozvoj kultury a hudebního umění.
 • ÚJV Řež, a. s. za svůj dlouhodobý technologický, ekonomický a sociální v oblasti bezpečnosti nízkoemisních energetických zdrojů.
 • Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. a Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, za Analyzátor staré chuti piva – unikátní metodu pro efektivní kontrolu kvality piva a její technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast nápojářského průmyslu a restauratérství.
 • Zemědělský výzkum, spol. s r.o. za svůj dlouhodobý technologický, ekonomický a sociální v oblasti zemědělské výroby a šlechtitelství.

Osobnost projektu Vizionáři:

 • Tomáš Mocek, vedoucí centra HiLASE Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, a to za svůj dlouhodobý přínos v oblasti propojování aplikovaného výzkumu v oboru laserových technologií s potřebami praxe.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme