Vláda chce posílit pravomoci ředitelů škol, schválila i vznik Digitální a informační agentury

Ředitelé škol mají mít v budoucnu více pravomocí, větší podporu mají dostat začínající učitelé či třídní. Návrhy příslušných změn legislativy schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 17. srpna 2022.

Projednala i návrh na vznik Digitální a informační agentury a zabývala se opět i problémem vysokých cen energií.

Ilustrační fotografie

Kabinet v otázce ohrožené dostupnosti energií pro občany i firmy navázal na diskusi, kterou vedl na pracovním setkání vlády v úterý v Liblici. „Jak jsme oznámili, do konce srpna představíme konkrétní parametry úsporného tarifu, který se bude týkat všech občanů, kteří energie odebírají. Společně s úsporným tarifem dojde i k odpuštění plateb za obnovitelné zdroje energie, které platí jak občané, tak firmy, takže toto opatření se pozitivně dotkne i firem,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Ministr průmyslu a obchodu rovněž dostal od vlády za úkol prověřit, zda zálohy, které jednotliví dodavatelé energií vyměřují zákazníkům, skutečně odpovídají pravidlům pro jejich stanovování a nejsou ze strany dodavatelů zneužívány. „Chci také zdůraznit, co už naše vláda řekla: Že občany nenecháme padnout. A tato slova v praxi znamenají, že občané zaplatí za bydlení maximálně 30 procent, respektive v Praze 35 procent, ze svých příjmů, a to včetně všech poplatků za vodu a energie. Veškeré náklady na bydlení nad 30 procent jejich příjmu je jim stát připraven uhradit, a to prostřednictvím příspěvku na bydlení, o který je možné v současné době možné žádat online nebo fyzicky na úřadu práce. Tento příspěvek byl v minulých měsících výrazně zjednodušen a navýšen tak, aby na něj dosáhla větší skupina domácností,“ podotkl premiér Fiala.

Vláda učinila řadu kroků, aby byla Česká republika před nadcházející zimní sezonou co nejlépe připravena. „Žádné úspory, které by byly v krajním případě nedostatku energií potřeba, nebudou upřednostňovat byznys před občany,“ prohlásil předseda vlády. „Chtěl bych vyvrátit nesmysly o tom, že někdo bude chodit kontrolovat občany do kuchyně, na kolik stupňů mají zapnuté topení a podobně,“ ujistil premiér Fiala. „Musíme sledovat i kritické scénáře a být na ně připraveni, ale nepočítáme s nimi. Jsme nachystáni tak, že budeme mít dostatek energií, abychom zimu zvládli,“ dodal.

Vláda projednala také návrh novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona, od nichž si slibuje zásadní zkvalitnění českého školství, jak to slíbila v Programovém prohlášení. Navrhuje mimo jiné posílit postavení ředitele školy jako manažera, posílit podporu začínajících učitelů a provést reformu profesní přípravy učitelů s důrazem zejména na jejich praktické dovednosti.

V návrhu je například nově definována pozice provázejícího učitele jako klíčového prvku zvýšení kvality pedagogických praxí, nově je definována také činnost třídního učitele spočívající zejména v organizační a administrativní činnosti, ale také v další práci s žáky a studenty a jejich zákonnými zástupci a kvalitativní změny se týkají i požadavků na odbornou kvalifikaci speciálního pedagoga a požadavků na odbornou kvalifikaci školského logopeda a na odbornou kvalifikaci asistentů pedagoga.

Ilustrační fotografie

Kabinet schválil rovněž návrh zákona proti šíření teroristického obsahu online, který reaguje na nový evropský předpis o potírání šíření teroristického obsahu online. Česká republika musí podle tohoto předpisu například určit orgány, které budou evropské nařízení v praxi aplikovat. Vláda proto navrhuje, aby příkazy k odstranění teroristického obsahu online vydávala Policie ČR, přezkum zahraničních příkazů k odstranění provádělo Ministerstvo vnitra a správní dohled nad preventivními opatřeními zavedenými poskytovateli hostingových služeb by měl vykonávat Český telekomunikační úřad, který bude zároveň řešit i případné přestupky. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Kabinet odsouhlasil také spuštění a podobu dvou dotačních programů Ministerstva zemědělství, které mají pomoci zemědělským prvovýrobcům a potravinářským firmám překlenou finanční obtíže zaviněné důsledky ruské agrese na Ukrajině. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond pomocí programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru a programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru pomůže těmto subjektům uhradit splátky provozního úvěru u komerčních finančních institucí.

Ilustrační fotografie

Ministři a ministryně projednali také návrh ministra zemědělství na další postup České republiky v otázce evropských dotací ve výši více než 3,3 milionu eur, které Evropská komise odmítla České republice proplatit na základě provedeného auditu, jenž konstatoval, že skupina AGROFERT neměla na tyto dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v období po 9. 2. 2017 nárok kvůli střetu zájmů Andreje Babiše. Vláda dnes rozhodla, že Česká republika proti prováděcímu rozhodnutí Komise nebude podávat žalobu a již podaná žaloba z května 2020 bude vzata zpět.

Vláda projednala rovněž návrh na zřízení Digitální a informační agentury, nového ústředního správního úřadu, který bude mít na starost problematiku digitalizace. Na novou agenturu, která bude spadat pod místopředsedu vlády pro digitalizaci, budou převedeny některé kompetence z Ministerstva vnitra. Aby mohla začít fungovat, tedy koordinovat a řídit danou problematiku, musí být adekvátně upravena legislativa. Návrh změnového zákona dnes vláda schválila a postoupila k projednání Parlamentu. Více v tiskové zprávě na webu Úřadu vlády ČR.

Vláda schválila také žádost o odvolání z funkce, kterou podal dosavadní náměstek ministra vnitra pro státní službu Petr Hůrka. Ve funkci skončí k 30. září.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na webu Úřadu vlády ČR.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme