Vláda dala zelenou záměru zákona o správě dat veřejného sektoru. Migrace státních úřadů na jednotnou doménu gov.cz se rozbíhá.

Vláda schválila na návrh místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše dva důležité dokumenty týkající se agendy digitalizace, a to věcný záměr zákona o správě dat veřejného sektoru a harmonogram migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz.

Obsahem záměru zákona o správě dat je řízený přístup k datům, která spravuje státní správa. Jde v zásadě 3 typy dat. První typ jsou data otevřená, automaticky přístupná všem. Pak jsou to informace, které si lze vyžádat podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a posledním typem je interní sdílený datový fond, tzn. neveřejné informace.

Ilustrační fotografie

Smyslem zákona o správě dat je uložit úřadům zákonnou povinnost, aby data inventarizovaly, a věděly tudíž přesně, jaká data spravují, a aby navzájem data sdílely tak, aby občan nemusel vždy a všude sdělovat státu informace, které jsou již někde uloženy. Kromě toho je třeba, aby občané s legitimním zájmem (například výzkumníci) mohli těžit z neveřejných, příslušně upravených (anonymizovaných či pseudanonymizovaných) dat.

„Plníme tím slib, že konečně budou obíhat data, nikoli občané, a zároveň naplňujeme povinnost implementovat nařízení EU 2022/868 ze dne 30. května 2022 o evropské správě dat, jehož smyslem je vytvořit harmonizovaný rámec pro výměnu dat a stanovit některé základní požadavky na správu dat,” říká místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Náměstek ministra Ondřej Profant k tomu dodává: „Již v současnosti má náš stát robustní nástroje pro sdílení dat mezi úřady, například aby vám mohl předvyplnit formulář. Avšak tato data často nejsou úřady, které jimi disponují, poskytována. Proto je třeba mít jasná pravidla inventarizace dat, tak aby bylo rovnou jasné, co můžeme předat automaticky a kde je potřeba data dále zpracovat, např. anonymizovat.

Záměr migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz schválila v lednu vláda. Od té doby pracovní skupina pro jednotnou doménu gov.cz působící v rámci Rady vlády pro informační společnost a kabinet digitalizace na Úřadu vlády ČR připravily harmonogram migrace a podrobný dokument obsahující procesní, sémiotická, bezpečnostní a provozní pravidla pro migraci na jednotnou státní doménu gov.cz. Při hledání technických řešení spolupracovali na materiálu i zástupci NÚKIB, DIA, MV a NAKIT. 

Stohy smluv, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Aktuální stav znamenal mimo jiné i to, že názvy domén ministerstev a dalších ústředních orgánů byly tvořeny nekoordinovaně a výsledkem byly značné rozdíly mezi jejich podobami. Vedle standardních zkratek jako mmr.cz či mpsv.cz existují i názvy které přímo neodkazují k danému úřadu či ministerstvu např. eagri.cz pro Ministerstvo zemědělství.

Kromě toho je třeba mít na paměti i to, že se neustále zvyšuje počet phishingových, DDoS a spoofingových kybernetických útoků a občané nemají jistotu, že stránky, na něž vstoupí, jsou skutečně pravé. V neposlední řadě je třeba přizpůsobit se standardům moderních států. Doménu označovanou gov už nyní využívá velká část států Evropské unie a NATO. Nedávno dokončil migraci všech státních domén na gov.il i stát Izrael. 

Ze všech těchto důvodů je třeba přikročit po dvaceti letech definitivně k migraci webů ústředních orgánů státní správya dalších úřadů na jednotnou státní doménu gov.cz a domén emailových adres státních zaměstnanců. 

Některé subjekty již své weby na této doméně mají – Digitální a informační agentura, Digitální Česko, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad průmyslového vlastnictví nebo Finanční analytický úřad

Do konce roku 2023 bude převeden pod doménu gov.cz zejména Úřad vlády, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví, Národní bezpečnostní úřad a další. Do poloviny roku 2024 středně velké ústřední orgány státní správy. Do konce roku 2024 pak velká ministerstva a další velké státní úřady. Harmonogram migrace a jednotná pravidla pro státní domény počítají s tím, že staré domény zůstanou do roku 2030 a na novou primární subdoménu pod gov.cz budou přesměrovávat

Ilustrační fotografie

Klíčovým přínosem sjednocení státních domén pod gov.cz je zvýšení kybernetické bezpečnosti, uživatelské přívětivosti a právní jistoty všude tam, kde s občanem komunikuje stát. Sjednocením domén na gov.cz dojde ve střednědobém horizontu k nemalým úsporám v rozpočtech jednotlivých ústředních orgánů státní správy, a to z několika důvodů:

  • Státní úřady nebudou muset plánovat, vytvářet nebo zajišťovat nová sémiotická, procesní, provozní nebo bezpečnostní pravidla pro své webové a e-mailové domény.
  • Orgány státní správy nebudou muset pro nové systémy využívat placené nové domény druhého řádu.
  • Orgány státní správy nebudou muset provozovat vlastní veřejnou DNS infrastrukturu.

„Může se to zdát jako drobnost, ale pomůže to hned v několika věcech. Nejdůležitější je, že občané okamžitě uvidí, zda se jedná o oficiální web či email státu. Úřady zase nebudou muset provozovat vlastní infrastrukturu a jednotná pravidla zpřehlední fungování i jim,” dodává místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Redakčně upravená tisková zpráva portálu Digitální Česko

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme