Vláda je vstřícná k podnikání, pochvalují si firmy. Živnostníci ale spokojení nejsou

Současná vláda po roce plní většinu dohod, které uzavřela s podnikatelským sektorem, oceňují zástupci hospodářské sféry. Do budoucna požadují, aby se výsledky jednání tripartity více projevovaly při rozhodováních kabinetu.Po roce vládnutí současného kabinetu jsou podnikatelé s jeho hospodářskou politikou z větší části spokojení. „Zlepšila se komunikace vůči podnikatelskému prostředí, zejména vůči středně velkým podnikům. Jednotlivé resorty spolupracují se zástupci malých a středních podnikatelů a ve většině plní dohodnuté úkoly,“ říká Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP).

Podle něj s podnikateli dobře spolupracují hlavně resorty financí, průmyslu a obchodu i pro místní rozvoj. Dobrá je i spolupráce s místopředsedou vlády pro výzkum a inovace. Naopak nedostatečný je přístup ministerstva spravedlnosti.

vláda2„Musím uznat, že vláda se snaží podpořit investiční, inovační i exportní aktivity firem. Ministři se snaží zapracovávat do zákonů naše požadavky, a pokud se neshodneme, je snaha hledat kompromisy. To dříve nebývalo běžné,“ dodává Karel Havlíček.

Zatímco podpora středních a větších firem je podle něj na dobré úrovni, opačně je to u živnostníků. „Začíná nebezpečná argumentace, založená na tom, že živnostníci vyřeší důchodovou díru, hospodaření zdravotních pojišťoven i rozpočtový deficit. Je to škoda a zastiňuje to jinak velmi solidní práci vlády,“ zmiňuje Karel Havlíček.

Řadu kroků vlády oceňují i představitelé velkých firem. „Chválíme vládu za to, že nepřistoupila ke zvýšení daní pro firmy. Podporujeme ji v úsilí zlepšit výběr daní bojem proti daňovým únikům,“ říká mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR Milan Mostýn.

Vláda šetří a snaží se být přehledná

„Líbí se nám snaha o vytvoření systému centrálních nákupů, stejně tak pozitivně hodnotíme ministerstvo financí za takzvaný rozklikávací rozpočet, který by umožnil přehlednost o výdajích a příjmech,“ dodává Milan Mostýn.

Svaz průmyslu oceňuje vládu také za její ochotu jednat v tripartitě. „Na druhé straně bychom chtěli zlepšit výstupy z ní. Je třeba dosáhnout toho, že se závěry pléna tripartity více projeví v opatřeních vlády, než tomu bylo dosud,“ konstatuje Milan Mostýn.

Ani průmyslový sektor však s kabinetem není spokojen ve všech oblastech. „Chceme rychlejší postup při přijetí některých klíčových dokumentů jako Státní energetické koncepce (ASEK) a Surovinové politiky ČR (SURPOL),“ zdůrazňuje Milan Mostýn a pokračuje: „Nejsme spokojeni s uchopením problému digitalizace ekonomiky.“

Průmyslové podniky rovněž chtějí od vlády, aby ve své strategii podpory exportu reagovala na novou situaci, vyplývající z konfliktu Rusko-Ukrajina. „Pozitivně hodnotíme přístup vlády při řešení sankcí EU-Rusko,“ navazuje Milan Mostýn.

Další oblastí, kterou by měla kabinet zlepšit, je podle firem podpora výzkumu a vývoje. Ten by měl být efektivnější a výrazněji přispívat k větší konkurenceschopnosti tuzemských podniků.

Nejmenší zmatek v historii

Malé a střední firmy oceňují také to, že se vláda snaží omezit mnohaletý legislativní zmatek, kdy řadu změn důležitých pro podnikatele projednával parlament jen několik dní před koncem roku.

Díky spolupráci AMSP a ministerstva průmyslu a obchodu začalo loni 60 procent legislativy pro podnikatele platit 1. července 2014 nebo 1. ledna 2015. „Podařilo se tak docílit historicky nejlepšího výsledku,“ zdůrazňuje Karel Havlíček.

Naopak se zatím nepodařilo příliš pokročit ve změně insolvenčního zákona, kde AMSP požaduje zavedení možnosti reorganizace i pro malé firmy. „Po prvním projednání s ministerstvem spravedlnosti a nastavení předběžného harmonogramu se ministerstvo odmlčelo,“ upozorňuje Karel Havlíček.

Průmyslové firmy pozitivně hodnotí to, že se vláda přihlásila k podpoře technického školství. Musejí však podle nich následovat konkrétní kroky. „Očekáváme zásadní posun zejména vy systému vzdělávání, podpory výzkumu a vývoje a dodržování principu stability a předvídatelnosti při přijímání legislativy,“ konstatuje Milan Mostýn.

Pro zajištění stabilního ekonomického růstu je podle něj potřebná také další změna. „Klíčovou otázkou zůstává, zda se vládě podaří zlepšit legislativní prostředí pro povolování a realizaci investic,“ uzavírá Milan Mostýn.  

Dalibor Dostál

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme