Vláda schválila návrh struktury operačních programů pro období po roce 2020

Vláda rozhodla o struktuře operačních programů pro období 2021-2027. Schválený návrh počítá s osmi operačními programy, které budou v následujících měsících detailně rozpracovány, a to včetně podporovaných oblastí a rozdělení prostředků.„Vláda dnes schválila návrh Ministerstva pro místní rozvoj na rozložení operačních programů a oblasti, na které se budou programy zaměřovat. Přestože nás čeká ještě hodně práce, kdy budeme připravovat konkrétní specifika operačních programů, již je jasné, jakým směrem se bude nastavení systému čerpání pro příští období ubírat. Schválený návrh se zakládá na zkušenostech ze současného období a staví hlavně na kontinuitě. Zachování podobného systému zajistí hladký přechod mezi obdobími, ale hlavně myslíme na příjemce, kteří se v zaběhnutém systému již orientují,“ podotkla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Pro Českou republiku bude na období 2021-2027 k dispozici 20,1 mld. EUR (běžné ceny), nicméně i tato výše je ještě předmětem jednání s Evropskou komisí. Schválený návrh počítá s šesti tematickými operačními programy (OP), operačním programem technické pomoci a programem přeshraniční spolupráce, který je stále v jednání se zahraničními partnery.

Přehled operačních programů a řídicích orgánů pro období 2021-2027:

Název OP

Řídicí orgán

OP Konkurenceschopnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu

OP Doprava

Ministerstvo dopravy

OP Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OP Výzkum a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

OP Lidské zdroje

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Integrovaný regionální OP

Ministerstvo pro místní rozvoj

OP Technická pomoc a kvalita správy

Ministerstvo pro místní rozvoj

OP Přeshraniční spolupráce

bude upřesněno

Názvy operačních programů jsou předběžné a budou předmětem dalšího projednávání, stejně jako upřesnění oblastí, které bude možné z těchto programů podporovat. Vedle výše zmíněných programů bude ještě samostatně Ministerstvem zemědělství předložen návrh programu pro oblast rybářství a také programu rozvoje venkova, který v budoucím období bude stát mimo politiku soudržnosti. Struktura operačních programů bude odborné veřejnosti představena na 6. Kulatém stole 13. února 2019 v Praze na MMR (registrace zde).

Spolu s operačními programy bude připravována Dohoda o partnerství – strategický dokument uzavřený mezi členským státem a Evropskou komisí, který zaštítí čerpání z evropských fondů pro období 2021-2027. Předložení finálního návrhu operačních programů a Dohody o partnerství vládě je plánováno na březen příštího roku, následně bude probíhat vyjednávání s Evropskou komisí.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme