Vláda schválila program na pomoc lidem z postižených obcí

Vláda ČR schválila v pondělí 28. 6. pomoc pro obce a jejich občany, které zastihla ničivá živelní pohroma na jižní Moravě.

Bankovky
  • Program „Živel“ pomůže lidem s financováním rekonstrukcí a obnovou obydlí, kdy mohou kombinací dotace s úvěrem (až na max. 30 let) získat až 5 milionů korun.
  • Vláda zároveň také vzala na vědomí dotační program pro obce, který umožní opravy obecního majetku do původního stavu. Ministerstvo zde má připraveno 420 mil. Kč.

„S konkrétní podobou obou programů teď můžeme vyslat mobilní týmy, které budou přímo na místě pomáhat lidem s vyplněním žádostí o finanční pomoc. Nemůžeme v těchto chvílích chtít, aby lidé chodili na úřady vyplňovat žádosti. Kolegové budou na místě a pomohou s veškerou potřebnou administrativou. Tato pohroma je v českém prostředí naprosto nevídaná a zejména nečekaná, uděláme vše pro to, abychom zasaženým maximálně pomohli a ulehčili jim nadcházející měsíce, během kterých se budou vracet k normálnímu životu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Pomoc lidem

První z výše zmíněných programů, který dnes schválila vláda, je program Živel. Ten připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Státním fondem podpory investic.

Díky tomuto programu mohou lidé získat dotaci až 2 miliony korun a další až 3 miliony formou výhodného úvěru úročeného 1 % až na max. 30 let. Lidé mohou tyto peníze využít na opravy, demolice, výstavbu či pořízení jiné nemovitosti v případě, že poškozený dům musí být odstraněn. V případě nové výstavby obdrží poškozený okamžitě zálohovou dotaci ve výši 500 tis. Kč, ze které lze hradit demolici a projektovou přípravu. Další čerpání proběhne na základě předložených dokladů, které se standartně budou proplácet do 10 dnů.

Žádosti začne přijímat Státní fond podpory investic 2. července 2021, od 1. července budou s vyplněním a podáním žádostí na místě pomáhat mobilní týmy SFPI.

Pomoc obcím

Dotační program Obnova obecního a krajského majetku je pak určen na opravu majetku obcí a krajů poškozených živelní pohromou. Žádosti o dotaci a investiční záměr bude schvalovat Ministerstvo pro místní rozvoj. Obce a kraje mohou předkládat i neproplacené faktury, nemusí tedy nic financovat předem. Dotace lze využít na opravy místní komunikace, chodníků, mostů, lávek, kulturních domů, škol, školek, sportovišť a veškeré další obecní či krajské infrastruktury.

Obce budou moci získat dotace až do výše 90 % skutečně vynaložených nákladů, kraje až 50 %. Pokud výše vlastních nákladů všech akcí obce přesáhne 20 % obecního rozpočtu za rok 2021, může obec požádat ministryni pro místní rozvoj o výjimku na úhradu vynaložených uznatelných nákladů ve výši 100 %. V případě, že oprava není možná, lze dotaci využít i na pořízení nového majetku. Ministerstvo má pro žadatele připraveno 420 mil. Kč.

Příklady dotace z programu Živel

Vzhledem k množícím se nepřesným vyjádřením uvádí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR konkrétní příklady, kdo a na jakou výši dotace z programu Živel má nárok.

Pojištěné nemovitosti

Příklad 1:

  • Náklady na znovuobnovení zničené nemovitosti dosáhnou 4 mil. Kč.
  • Nemovitost je pojištěna na 2 mil. Kč.

= Je možno získat vedle pojistného plnění dotaci 2 mil. Kč.

Příklad 2:

  • Náklady na znovuobnovení zničené nemovitosti dosáhnou 5 mil. Kč.
  • Nemovitost je pojištěna na 3,5 mil. Kč.

= Je možno získat vedle pojistného plnění dotaci 1,5 mil. Kč.

Kdo se tedy pojistil, nebude muset v tomto případě vytáhnout z kapsy ani korunu. Oproti nepojištěnému má tak rozhodně situaci jednodušší.

Nepojištěné nemovitosti

Příklad 3:

  • Náklady na znovuobnovení zničené nemovitosti dosáhnou 4 mil. Kč.
  • Nemovitost není pojištěna

= Je možno získat dotaci 2 mil. Kč a zvýhodněný úvěr na 2 mil. Kč

Příklad 4:

  • Náklady na znovuobnovení zničené nemovitosti dosáhnou 6 mil. Kč.
  • Nemovitost není pojištěna

= Je možno získat dotaci 2 mil. Kč a zvýhodněný úvěr na 3 mil. Kč

Kdo se tedy nepojistil, bude muset využít zvýhodněný úvěr, případně ze svého doplatit částku, která přesahuje 5 mil. Kč. Oproti pojištěnému má tak situaci složitější.

Další parametry:

U zvýhodněného úvěru je splatnost max. 30 let a úroková sazba 1 % s fixací po celou dobu splácení. V případě nové výstavby obdrží poškozený okamžitě zálohovou dotaci až ve výši 500 tis. Kč. Z těchto prostředků je možno hradit demolici a projektovou přípravu.

Informce Finanční správy k chystané pomoci pro občany a firmy v zasažených oblastech

Finanční správa s konkrétnějšími informacemi musí vyčkat, až bude generální pardon ministryně financí zveřejněný ve Finančním zpravodaji. Teprve oficiálním zveřejněním může Finanční správa poskytnout relevantní informace spoluobčanům zasažených ničivým živlem, a to jak mají postupovat v případě, že jim bude posunuta splatnost daně z příjmů fyzických i právnických osob, úlev u kontrolního hlášení a na DPH, prominutí zálohy na silniční dani.

O víkendu začala Finanční správa připravovat odpovědi na nejčastější dotazy a vzory podání (v elektronické podobě), které uveřejní na svém webu.

O tom, jak mají postupovat, si občané zjistí informace i na infolince Finanční správy – 225 092 392, která je v provozu pondělí až pátek 9 -17 hod.

Finanční správa doplňuje, že občané si mohou dary, jejichž úhrnná hodnota přesáhne 2 % ze základu daně, nebo je vyšší než 1 000 Kč – odečíst v příštím zdaňovacím období. Úhrnně lze uplatnit dary maximálně do výše 30 % ze základu daně.

Doporučujeme