Vláda vyhlásila stav nouze a zakázala cesty do rizikových zemí

Kvůli stupňující se pandemii koronaviru přistoupila česká vláda ke krajnímu opatření. Zamezí vstupu cizinců z nejvíce postižených zemí, dále zpřísní omezení veřejných akcí či zakáže provoz restaurací a barů v nočních hodinách.

Vláda České republiky schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je kvůli pandemii koronaviru vyhlášen od 14 hodin 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Pak bude moci být v případě potřeby prodloužen, ovšem pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Jeho vyhlášení, prodloužení i zrušení se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být podle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody. Občanů a firem se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout například v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí kvůli omezení šíření nákazy.

K již dříve platícím omezením tak přibyla další. Čeští občané nyní například nesmějí cestovat do rizikových zemí. Pro cizince přijíždějící z těchto zemí se naopak uzavírají hranice. Obchodní výměna zboží i s rizikovými zeměmi zůstane zachována. Výjimku ze zákazu mají některé skupiny, jako řidiči kamionů nebo posádky vlakových souprav.

Hromadné veřejné akce nesmějí přesáhnout počet 30 osob. Restaurace a hospody budou od osmé hodiny večerní do šesté hodiny ranní uzavřeny. Přes den provoz omezen zatím není.

Krizová opatření budou moci být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

Redakčně upravená tiskový zpráva Ministerstva vnitra ČR

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus

Doporučujeme