Vládou schválené vízové programy se v omezeném rozsahu obnoví od 11. května. Dojde i k legalizaci pobytu cizinců

Na základě vládního usnesení – krizového opatření č. 511 ze dne 4. května 2020 budou zastupitelské úřady ve vybraných zemích od 11. května 2020 přijímat žádosti uchazečů zařazených ve vládních vízových programech.

Jedná se zejména o:

  • program klíčový a vědecký personál,
  • program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec – pouze pro pracovníky ze zdravotnictví,
  • program kvalifikovaný zaměstnanec – pouze pro pracovníky v sociálních službách,
  • mimořádná pracovní víza,
  • sezónní zaměstnávání,
  • krátkodobá schengenská víza za účelem stanoveným usnesením vlády (např. mimořádné naléhavé situace, kritická infrastruktura, zdravotnictví, mezinárodní doprava).

Od 11. května 2020 bude umožněn vstup držitelům D/VR víz, tj. dlouhodobých víz za účelem převzetí pobytového oprávnění. Na vstupu do země se budou muset prokázat dokladem o absolvování PCR testu na SARS-Cov-2.

Opatřením ministra vnitra došlo také k legalizaci pobytu cizinců, kterým v době nouzového stavu vypršelo oprávnění k pobytu. V České republice budou moci pobývat až 60 dní po skončení nouzového stavu. O prodloužení platnosti schengenských víz a bezvízového pobytu není třeba žádat. Tito cizinci počínaje 4. květnem 2020 na výjezdu ze země obdrží do pasu výjezdní razítko, které jim zajistí bezproblémový průjezd schengenským prostorem. Více informací naleznete na stránkách MVČR.

Celé znění usnesení vlády

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme