Voda a hydroenergetika – klíčová témata spolupráce s Tádžikistánem

Oblast hydroenergetiky byla pro spolupráci s Tádžikistánem, jehož 93 % území pokrývají hory, vždy jedním z nejdůležitějších témat. Vodní potenciál této středoasijské republiky je na osmém místě na světě.

Je třikrát vyšší než současná spotřeba elektřiny v celé střední Asii. Vedení země si je této skutečnosti vědomo, a proto nabízí řadu příležitostí pro spolupráci. Výstavba malých a středních vodních elektráren, modernizace stávajících zastaralých, dodávky turbín, zavádění moderních řídících a IT systémů jsou hlavní obory pro uplatnění.

Ilustrační fotografie

Celkový objem vodních zdrojů Tádžikistánu se odhaduje na 527 miliard kWh, z toho je technicky možné využít asi 202 miliard kWh, přičemž přibližně 172 miliard kWh má zároveň ekonomicky smysluplné využití a je vhodné pro výstavbu vodních elektráren. Pokud se tento potenciál rozvine efektivně a udržitelně, umožní regionu získat další levnou a zelenou energii.

Již nyní je přes 90 % energie v zemi vyprodukováno ve vodních elektrárnách a Tádžikistán tak může uspokojit domácí spotřebu, ale i energii exportovat do sousedních zemí. Je však nutno podotknout, že produkce elektřiny klesá v závislosti na ročním období, proto v podzimních a zimních měsících nejsou dodávky vždy stabilní.

Kazachstán po nepokojích? Ekonomiku čekají změny

Ministerstvo energetiky a vodních zdrojů Tádžikistánu projevilo zájem o spolupráci s českými firmami, a to především v oblasti modernizace malých a středních vodních elektráren, které jsou často starší více než 50 let. Země má zájem o kompletní rekonstrukce, dodávky turbín, výstavbu nových vodních elektráren, digitalizaci a zavádění moderních řídicích systémů.

Chystá se také řada konkrétních investičních projektů jako je výstavba dvou vodních elektráren na řece Zarafshan (Tádžikistán, Uzbekistán) v hodnotě 552 milionů USD. Plánuje se výstavba elektrárny Yavan s kapacitou 140 MW na řece Zarafshan v hodnotě 282 milionů USD s plánovanou kapacitou produkce 800 milionů kWh ročně a další.

Aktuální je také otázka dokončení výstavby a modernizace Rogunské vodní elektrárny, která zásobuje elektřinou téměř celou střední Asii a sousední země. V případě investičních projektů Tádžikistán preferuje variantu PPP projektů a financování za účasti Světové banky, EBRD atp.

Hydroenergetika – téma důležitých konferencí v Dušanbe v roce 2022

Hlavní faktory a problémy rozvoje hydroenergetiky v regionu Střední Asie a pobřeží Kaspického moře budou diskutovány během 6. ročníku mezinárodního kongresu a výstavy „Hydropower: Central Asia and the Caspian – 2022“, jež se uskuteční v květnu/červnu 2022 v Dušanbe.

V rámci kongresu proběhnout diskuze o zhruba 30 investičních projektech výstavby a modernizace vodních elektráren nejen v Tádžikistánu, ale také v Ázerbájdžánu, Arménii, Gruzii, Íránu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Rusku, Turecku a Uzbekistánu.

Priorita při českém předsednictví v Radě EU? Východní partnerství

V týdnu od 6. do 9. června 2022 zároveň vláda Tádžikistánu pořádá dlouho očekávanou Druhou mezinárodní konferenci na vysoké úrovni týkající se Mezinárodní akční dekády OSN „Voda pro udržitelný rozvoj“ 2018-2028. Hlavním tématem akce, kam jsou zváni vrcholní představitelé z celého světa včetně ČR, bude „Urychlení akce a podpora partnerství pro vodu na místní, národní, regionální a celosvětové úrovni.“

S ohledem na nedávné události související s „blackoutem“ na společné přenosové síti v Uzbekistánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu je stále patrnější, že energetika střední Asie potřebuje moderní technologie evropských standardů. Velvyslanectví ČR v Taškentu je proto připraveno aktivně podporovat aktivity českých firem v tomto oboru, nejen v Tádžikistánu, ale i dalších zemích střední Asie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Taškentu (Uzbekistán). Autorka: Nikola Hrušková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Tádžikistán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme