Vodíková Vysočina se rozrůstá. Připojují se regionální inovátoři i republikový lídr v petrochemii

Platforma Vodíková Vysočina, kterou založily Kraj Vysočina, Statutární město Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava a společnosti SmartPlan a JIPOCAR Power, se rozrůstá.

Podpisem rozšířeného memoranda o spolupráci se k původním zakladatelům připojili další čtyři partneři: ORLEN Unipetrol RPA, TK EKO, Kolibrik.net a ICOM transport. „Společně stojíme u vzniku perspektivního hospodářského odvětví, které má značný potenciál dále růst a nabídnout v blízké budoucnosti na Vysočině stálou práci mnoha lidem,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Ilustrační fotografie

Uplatnění vodíkových technologií v rámci Kraje Vysočina vidí signatáři memoranda zejména v oblasti dopravy a energetiky. Signatáři se zavazují důkladně analyzovat tyto příležitosti a současně prověřovat další oblasti lidské činnosti, kde lze vodíkové technologie využít. Společně budou signatáři tyto příležitosti rozvíjet, iniciovat a koordinovat konkrétní opatření a inovativní technologická řešení a podporovat jejich zavádění do praxe v rámci dlouhodobě udržitelného rozvoje regionu.

Otevřená platforma „Vodíková Vysočina“ (“Hydrogenhills”), která má za cíl aktivovat myšlenku výroby a skladování vodíku a využívání vodíkových technologií napříč odvětvími, vznikla za tímto účelem již v dubnu. V současné době tým spolupracovníků intenzivně pracuje na tvorbě akčního plánu, který bude zahrnovat jednotlivé dílčí kroky, jež chtějí signatáři realizovat v následujících 12 měsících.

„Vodík vnímám jako perspektivní zdroj energie pro budoucnost, ať už přímo nebo prostřednictvím ukládání přebytkové energie z obnovitelných zdrojů. Navíc jeho širší uplatnění například ve veřejné dopravě spojuje řešení vysoce aktuálních otázek snižování podílu fosilních paliv i redukce emisí skleníkových plynů,“ vyzdvihla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

A paní náměstkyně a dále dodává: „Vodík a vodíkové technologie se stávají součástí mixu opatření, jak přejít k nízkouhlíkovému hospodářství a dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti. Zároveň otevírají příležitost pro rozvoj inovací a zvyšování konkurenceschopnosti firem i v našem regionu, a proto chceme být jako Vysočina u toho.“

Redakčně upravená tisková zpráva Kraje Vysočina

• Teritorium: Česká republika | Vysočina kraj
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Energetika

Doporučujeme