Vodní hospodářství Itálie čeká modernizace, šanci mají i české firmy

Vodohospodářský sektor v Itálii generuje ročně obrat 21,4 miliardy eur, ale disponuje zastaralou a omezenou infrastrukturou.

Až 60 % italských vodovodních sítí je v provozu déle než 30 let a 25 %  dokonce 50 let. V důsledku zastaralé infrastruktury dlouhodobě dochází k citelným ztrátám vody, které narůstají v jižních regionech až na 50 %. Přibližně 1,4 milionu obyvatel není napojeno na čištění odpadních vod.

Ilustrační fotografie

Italská vláda vyčlenila pro hospodářský sektor investice na modernizaci vodovodní sítě  ve výši 3,9 miliardy eur, z toho bude částka ve výši 2,9 miliardy eur financována v rámci Národního plánu obnovy.

Výstavba, údržba i řídicí systémy

Ministerstvo pro infrastrukturu a udržitelnou mobilitu představilo plán, který obsahuje již schválená opatření s cílem posílit a zlepšit účinnost národního vodohospodářského systému a vyrovnat se s dopady klimatické krize. Finanční prostředky poslouží především na provedení důkladné revize vodohospodářské infrastruktury, výstavbu nových vodovodních nádrží, rozsáhlou údržbu stávajících sítí, zajištění bezpečnosti a účinné řízení celého systému.

Více než polovina celkových finančních prostředků je určena pro regiony na jihu Itálie. Investice ve výši 991 milionu eur  jsou určeny na posílení infrastruktury, investice za 779 milionů eur půjdou na přizpůsobení stávající infrastruktury, 121 milionů eur je přiděleno na seismickou a bezpečnostní modernizaci infrastruktury, 108 milionů eur je určeno na výstavbu a modernizaci vodovodních nádrží.

Další poměrná část prostředků bude určena na výstavbu 1 282 km nových potrubí. Investice kolem 900 milionů eur jsou vyčleněny na snížení ztrát vody a zvýšení účinnosti vodovodní sítě.

Český dodavatel uspěl v prestižním CERNu. Co tam firmy Arbyd dodala?

Příležitosti pro české firmy

Při zachování dosavadního tempa obnovy vodovodního potrubí by potřebná modernizace zabrala více než 200 let a Itálie potřebuje akcelerovat také vzhledem k časovému omezení využití prostředků z Plánu obnovy.

České firmy mohou uspět jak svými výrobky a technologiemi, tak i v případných konsorciích s místními firmami. Infrastrukturní projekty ve vodohospodářství vyžadují komplexní dodávky řady výrobků a navazujících služeb. Příležitosti se skýtají v oblasti úpravy pitné vody, zpracování odpadních vod, výstavby infrastruktury, zpracování ekologických zátěží a škod.

Firmám z oboru doporučujeme navštívit webové stránky Ministerstva pro infrastrukturu a udržitelnou mobilitu Itálie. Zde lze nalézt vypisované tendry v oboru.

Rovněž doporučujeme zvážit návštěvu či prezentaci na největším evropském ekologickém veletrhu Ecomondo, který se bude konat v Rimini od 8. do 11. listopadu 2022, kde je letos zajištěna česká účast v rámci projektů ekonomické diplomacie MZV ČR. Veletrh Ecomondo se orientuje mimo jiné právě na vodohospodářství (integrovaný vodní cyklus, odpadní kaly, bezpečnost vody, čističky odpadních vod, sběr deštné vody, procesy, systémy a technologie).

Zájemci o účast na veletrhu či o export se mohou obracet na ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR v Itálii, email: commerce_rome@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie). Autoři: Marcel Sauer, ekonomický diplomat, Andrea Nimmerfrohová, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme