Vodohospodářský sektor USA nabízí příležitosti také českým firmám

České firmy, které se specializují na vývoz vodohospodářských zařízení a technologií, mají šanci uspět na americkém trhu. Očekává se, že s nástupem nové americké administrativy od 21. ledna 2021 se zvýší důraz na environmentální technologie mimo jiné i ve vodohospodářském sektoru. Otázkou zůstává, zda americké municipality, jednotlivé státy a soukromý sektor vyčerpané pokračující pandemií najdou potřebné zdroje na nezbytné investice do vodovodní infrastruktury.

Vodohospodářský sektor USA dlouhodobě představuje každoročně zhruba 200 mld. USD investic s menšími či většími výkyvy. Historicky je tento sektor rezistentní vůči inovacím, ač právě vodohospodářský sektor zaujímá jednoznačně největší podíl, zhruba asi poloviční, celého environmentálního sektoru USA. Agentura na ochranu životního prostředí pak odhaduje, že do hlavních oblastí vodohospodářského sektoru – infrastruktur pro pitnou a odpadní vodu – bude potřeba v následujících 20 letech investic ve výši zhruba 750 mld. USD.

Vodohospodářský sektor je celosvětově nejen perspektivním odvětvím budoucnosti, ale také se stabilní a rovnoměrnou poptávkou. Ač nepatří mezi top vývozní sektory ČR, úspěšný vývoz se zaměřuje na produkty s vysokou přidanou hodnotu. S cílem propagovat výrobky a technologie českých firem ve vodohospodářském sektoru vznikla Česká vodárenská asociace (CWA), která aktuálně sdružuje zhruba českých 330 firem, z nichž většina právě usiluje o kontrakty na zahraničních trzích.

Většina vodohospodářských firem spojuje své podnikatelské aktivity buďto s pitnou vodou, nebo naopak s vodou odpadní a právě v těchto dvou oblastech existuje reálná šance na úspěch firem z ČR.

Priorita, kvalitní pitná voda

V USA existuje vůbec nejvíc fragmentovaná vodovodní síť na světě s celkem 151 tisíci individuálními vodovodními systémy, které vyžadují neustálou údržbu a investice. Problémem je dlouhodobé chronické podfinancování, lze proto najít i vodovodní infrastruktury budované v období ještě před občanskou válkou.

Nelze se proto příliš divit tomu, že v nadcházejících dvaceti letech budou nutné investice až ve výši 472,9 mld. UDS s cílem zajistit kvalitní pitnou vodu v požadovaném množství. Navíc několik skutečně vážných havárií vodovodní infrastruktury z nedávné doby, např. ve městě Flint v Michiganu z roku 2014, s vážným ohrožením zdraví a života obyvatelstva vytváří nezbytný politický tlak katastrofální situaci infrastruktury urychleně řešit.

Čištění odpadních vod

V USA se nachází zhruba 15 tisíc čističek odpadních vod, přičemž se očekává, že poptávka po takových zařízeních a souvisejících technologiích dále poroste do roku 2032 o minimálně 23 % a potřebné investice se odhadují až ve výši 271 mld. USD. Otázka čištění průmyslových vod, kde lze v souvislosti s nástupem nové administrativy očekávat další zpřísnění regulace a dohledu a s tím nezbytný růst investic do nových technologií.

Příležitosti pro české firmy

Předpokladem úspěchu vstupu na trh USA je kvalitní příprava, strategický a promyšlený přístup, trpělivost a nalezení vhodného amerického partnera a samozřejmě nabídka technologie či výrobku minimálně kvalitativně srovnatelného s americkou konkurencí je nezbytným minimem, přičemž o výsledku pak rozhodují další faktory jako je zajímavý poměr ceny/nabízené hodnoty, bonus v podobě společného výzkumu, rozvoje know-how apod.

Možnosti pro české firmy jsou zejména v nabídce:

  • technologií a výrobků určených pro úpravu pitné vody včetně nových řešení, unikátních postupů např. pro krizové situace apod.,
  • technologií a výrobků určených pro čištění odpadních vod včetně nových řešení (nanotechnologie),
  • technologií a produktů určených pro průmyslovou recyklaci a čištění vod.

Stále důležitějším zdrojem vody pro průmyslové podniky v USA se stává nejen recyklace odpadních vod z domácností či průmyslových vod, ale i z nemocnic a dalších průmyslových oborů a tím související poptávka po takových technologiích a řešeních.

Řada největších a nejznámějších amerických firem zabývajících se čištěním odpadních či průmyslových vod sídlí v jurisdikci Generálního konzulátu ČR v Chicagu. Jedná se o světově známé firmy 3M, Ecolab či Donaldson Comapny v Minnesotě, ale je jich samozřejmě mnohem více a řada z nich je aktivní i v ČR. Další desítky menších vodohospodářských amerických firem se nachází právě ve státech v okolí Velkých americko-kanadských jezer, tedy ve státech Minnesota, Wisconsin, Illinois, Michigan či Ohio.

Vodohospodářské veletrhy v roce 2021 v USA

Přetrvává nejistota ohledně dalšího vývoje pandemie v USA, nicméně přesto se i nadále počítá s uskutečněním několika zásadních veletrhů či konferencí v tomto sektoru v druhé polovině roku 2021.

Jednoznačně největší akcí zaměřenou na nejmodernější vodohospodářské technologie je veletrh WEFTEC v říjnu 2021 v Chicagu. Těch velkých akcí v USA lze doporučit ale určitě víc, jedná se např. o veletrh Water & Wastewater Equipment, Treatment & Transport Conference & Exhibition ve městě Indianapolis, konferenci AWWA Membrane Technology Conference v Kalifornii či veletrh WQA Aquatech USA v Las Vegas.

Zájemci o export do USA se mohou obracet jednak na pracovníky ekonomických oddělení zastupitelských úřadů v USA (Washington, New York, Chicago, Los Angeles), které jsou v kontaktu s místními municipalitami a státními administrativami, hlavními investory vodohospodářských projektů, či na kancelář CzechTrade se sídlem v Chicagu, která naopak pomůže s účastí na některém z vybraných vodohospodářských veletrhů v USA. Pokud se najde více českých firem se zájmem o trh USA, které budou spolupracovat při hledání amerického obchodního partnera, je v takovém případě možno české exportéry dále podpořit formou projektů ekonomické diplomacie MZV ČR.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Chicagu (Spojené státy americké). Autor: T. Trnka, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme