VRT, elektrifikace, brzdy. Indická železnice nabízí šance i pro české firmy

Indická železnice patří k jedné z nejrozsáhlejších na světě. Neustále prochází modernizací a rozvojem, chystá se projekt vysokorychlostní železnice a stále probíhá další elektrifikace.

Země tak nabízí množství příležitostí pro české výrobce železniční techniky a komponent. K významným příležitostem v oblasti indické železniční dopravy patří například projekt společnosti National High-Speed Rail Corporation Limited, která zahájila plán vysokorychlostního vlakového koridoru mezi Ahmadábádem a Bombají.

Ilustrační fotografie

Projekt, běžně označovaný jako „Bullet Train“, je realizován s technickou a finanční pomocí Japonska. VRT urazí vzdálenost 508,2 km za přibližně dvě hodiny s provozní rychlostí kolem 320 km/h. Očekává se, že rychlovlak bude uveden do provozu ještě letos. Celkové náklady se pohybují v rozmezí 14,27 miliardy dolarů.

Další velkou výzvou je elektrifikace. Železniční sektor Indie si klade za cíl elektrifikovat celou síť do prosince 2023 a do roku 2030 bude celá železniční síť jezdit na obnovitelné zdroje energie. To povede k ročním úsporám energie ve výši 1,55 miliardy USD. Během příštích tří let bude vyrobeno 400 vlaků Vande Bharat nové generace.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Velký důraz se začíná klást i na ochranu životního prostředí. Projekty „zelené energie“ je iniciativa, která má indické železnice vést k šetrnosti k životnímu prostředí tím, že se zaměřuje na obnovitelné zdroje energie. Indické železnice plánují do roku 2023 nainstalovat 1000 MW solárních elektráren a asi 200 MW větrných elektráren. Většina projektů slunečních elektráren bude realizována jako PPP projekty, tedy jako spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Ilustrační fotografie

Největší zaměstnavatel v Indii

Indické železnice provozují celkem 126 366 km kolejí se 7 335 stanicemi. Denně dráhy vypraví 13 523 osobních a 9 146 nákladních vlaků. Železniční sektor v Indii naložil během fiskálního roku 2021–2022 1418,1 Mt nákladu, což představuje 15% nárůst nákladní dopravy oproti minulému roku.

Indian Railways je největším zaměstnavatelem v Indii a osmým největším na světě, zaměstnává přibližně 1,3 milionu lidí. Železniční síť roste zdravým tempem, v příštích pěti letech se predikuje, že indický železniční trh bude třetí největší na světě a bude představovat 10 % celosvětového trhu.

Vzhledem k velkým obchodním příležitostem zorganizovalo velvyslanectví Dillí v říjnu 2022 úspěšnou podnikatelskou misi významných českých společností, jež mají ambice využít obrovského potenciálu, který indický trh nabízí. Delegace byla složená z firem, které dodávají komponenty pro výrobu kolejových vozidel (brzdové systémy, soukolí, sedadla, osvětlení, informační a bezpečnostní systémy) a elektronická zařízení pro kontrolu řízení a bezpečnosti kolejové dopravy.

Účastníkům mise pomohla zvýšit povědomí o železničním sektoru, prezentovat špičkové výrobky či technologie a navázat celou řadu obchodních kontaktů. Zároveň pomohla zvýšit šance v připravovaných tendrech a nalézt partnery pro realizace projektů v rámci konsorcií. Akce se uskutečnila v rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED a byla organizována ve spolupráci s Asociací podniků českého železničního průmyslu (ACR) a Ministerstva průmyslu a dopravy.

Ilustrační fotografie

České firmy navazovaly kontakty

Účastníci mise se měli možnost setkat s představiteli indických ministerstev a drah a představit oblasti pro spolupráci. Významná bylo navázání kontaktů v sídle společnosti BHEL (Bharat Heavy Electricals), která je externím dodavatelem lokomotiv pro Indian Railways.

Další potenciál pro spolupráci je s firmou Integral Coach Factory (ICF). Jde o státní podnik spadající pod Indian Railways, který je největším výrobcem železničních vagonů na světě. ICF již s řadou českých společností spolupracuje, například s Bonatransem nebo se společností Pars Komponenty a má zájem portfolio rozšířit. Potenciál je pro dodavatele sedadel, kontrolních a bezpečnostních systému, brzdových komponentů a další. Vzhledem k požadavku na místní dodavatele v rámci iniciativy „Make in India“ je však třeba, aby dodavatelé byli usazeni přímo v Indii.

Jako příklad spolupráce na indickém trhu lze uvést českou společnost DAKO-CZ. Tato firma založila společný podnik MEDHA DAKO-CZ s klíčovým hráčem na indickém trhu, jejím partnerem je Medha Servo Drives. Spolupráce se zaměřuje na dodávky kompletních a moderních brzdových systémů pro nově připravované elektrické vozy a lokomotivy pro Indické železnice.

V případě, že vás zajímá oblast železniční dopravy, kontaktujte prosím Ing. Evu Kopeckou, eva_kopecka@mzv.cz , ekonomickou diplomatku.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Novém Dillí (Indie). Eva Kopecká, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme