VŠB-TUO vyvinula levný a spolehlivý způsob, jak kontrolovat opotřebení tramvajových kol

Tramvaje, vlaky nebo metro. U všech těchto dopravních prostředků se opotřebovávají kola stejně jako u automobilů. Každodenní vysoká zátěž způsobuje na kolech deformace a plochá místa, která poškozují nejen koleje, ale i podvozek tramvají.

Komfort cestujících klesá, snižuje se i samotná bezpečnost. VŠB – Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava úspěšně otestovala novou technologii na bázi optických vláken, která je schopna poškození včas odhalit.

VŠB-TUO

Univerzita tak reaguje na aktuální způsoby kontroly, které už nemusí být vyhovující. Důvodem jsou nově využívané inteligentní trakční technologie, které znesnadňují kontrolu. Dopravní podniky mají k dispozici elektrické a elektromagnetické systémy pro měření a vyhodnocování opotřebení kol. Co je tedy jejich slabinou? Kromě vysoké ceny i nižší spolehlivost, než tomu bylo dříve. Nové inteligentní trakční technologie totiž způsobují elektromagnetické rušení, proti kterému jsou standardní systémy málo odolné.

Tým z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO pod vedením doc. Nedomy vyvinul nové řešení s použitím optických vláken, které při měření nevyužívá elektrický proud, a tedy není ovlivněno elektromagnetickým rušením. „Dva snímače obsahující optická vlákna jsou ukotveny ke kolejnici a vysílají signál do vyhodnocovací počítačové jednotky. Výstupní signál z vyhodnocovací jednotky poté nese užitečnou informaci o možném poškození kol,“ upřesňuje vedoucí projektu doc. Nedoma.

Potenciál uvedené optovláknová technologie byl konzultován a pilotně testován přímo s Dopravním Podnikem Ostrava, který se nyní podílí na dalším vývoji jako komerční partner. Největší přínosy nové metody vidí její tvůrci v odolnosti vůči elektromagnetickému rušení, odolnosti vůči vibracím z okolní dopravy, vysoké spolehlivosti, přesnosti měření a také v nízké ceně. Úspora oproti běžným způsobům kontroly může být až 70 %.

VŠB-TUO bude nové řešení nabízet ve formě patentové licence dopravním podnikům, firmám zaměřeným na diagnostické systémy v kolejové dopravě nebo těm vyrábějící optovláknové senzory.

Redakčně upravená tisková zpráva VŠB-TUO

Doporučujeme