VŠCHT pořádá již 5. ročník kurzu Oběhové hospodářství

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze uspořádá již pátý kurz celoživotního vzdělávání s názvem Oběhové hospodářství. Kurz bude probíhat od září 2022 do května 2023.

Kurz obshuje 11 celodenních výukových bloků a dvoudenní exkurze. Odborným garantem je profesor Vladimír Kočí z VŠCHT Praha. Jako partneři se na přípravě a realizaci podílejí SUEZ Využití zdrojů, a.s., Veolia Česká republika, a.s. a klastr WASTEN.

Ilustrační fotografie

„Cílem kurzu je osvojení si specifických znalostí v oblasti nově se rozvíjející disciplíny, kterou podporuje Evropská komise a která v následujících letech bude ovlivňovat široké spektrum činností od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání,“ vysvětluje profesor Kočí.

Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU. Podle nejnovějších odhadů by v EU přechod na oběhové hospodářství mohl k roku 2030 vytvořit až 2 miliony pracovních míst a ušetřit 600 miliard EUR. Avšak pro úspěšnou realizaci tohoto ambiciózního plánu je potřeba vytvořit novou generaci manažerů, leadrů a občanů, kteří se budou schopni efektivně orientovat a využít nových možností, které koncept oběhového hospodářství nabízí.

Přečtěte si rozhovor s profesorem Vladimírem Kočím, odborným garantem kurzu
Profesor Kočí z VŠCHT: Ochrana prostředí se bez chemie dělat nedá.

Oběhové hospodářství je trendem, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje Evropské unie. Adaptace průmyslu a obchodu na globální výzvy, které přináší např. změna klimatu je výzvou pro malé a střední podnikatele stejně tak jako pro nadnárodní společnosti.

Mnohé firmy již principy oběhového hospodářství uvádí jako prioritní pilíře rozvoje. Ale co skutečně oběhové hospodářství znamená a jaké příležitosti přináší těm, kteří jeho potenciál začnou vnímat mezi prvními? Jak nastavit nové business modely tak, aby byly udržitelné, v souladu s legislativou a zároveň inovativní? Kurz přináší účastníkům nejnovější informace z oblasti, která vytváří nové příležitosti pro rozvoj firem i společnosti jako takové. 

Unikátní propojení teorie s praxí

Absolvent kurzu bude umět vnímat souvislosti stejně tak dobře jako příležitosti pro rozvoj konkrétní oblasti, které se věnuje ve svém pracovním prostředí, bude mít komplexní znalosti v oblasti současného stavu rozvoje oběhového hospodářství. Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního prostředí, CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové pozice, které rozhodují o strategiích volených pro zajištění resilience podniku a vyhledávání nových příležitostí. 

Ilustrační foto

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník certifikát kurzu celoživotního vzdělávání.

Pokud bude možná fyzická výuka, kurz bude probíhat v Konferenčním centru VŠCHT – Sázava. V případě neutěšené pandemické situace bude kurz probíhat on-line přes aplikaci MS Teams. Jakmile situace dovolí, bude se kurz konat fyzicky.

Cena kurzu je 44.000 Kč bez DPH, v ceně je velké množství přednášek renomovaných akademiků a odborníků z praxe, drobné občerstvení během kurzu a exkurze. Více informací o kurzu najdete na webu VŠCHT.

Redakčně upravená tisková zpráva VŠCHT v Praze

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme