VŠCHT Praha založila nový Ústav udržitelnosti a produktové ekologie

Na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha byl založen nový ústav se zaměřením na rozvoj udržitelného hospodaření v soukromé i státní správě, výzkum produktové ekologie a ekodesignu a na analytickou činnost v oblasti oběhového hospodářství.

Mimo výzkumné a expertízní činnosti se pracovníci ústavu budou věnovat rozvoji nových oblastí pedagogiky zaměřené na výchovu studentů rozumějícím potřebám životního prostředí, průmyslu, ekonomiky i lidské společnosti.

Ilustrační fotografie

„Motto činnosti ústavu je: Bez technické a kreativní sféry se udržitelnost realizovat nedá,“ říká zakladatel a vedoucí nového ústavu, profesor Vladimír Kočí. V září 2022 otevře ústav nové ročníky kurzů celoživotního vzdělávání Oběhové hospodářství a Sustainability management.

Ústav aktuálně připravuje k akreditaci nový magisterský studijní program s názvem Udržitelnost a oběhové hospodářství. „Chceme vychovávat odborníky na korporátní udržitelnost, po kterých v posledních měsících neuvěřitelně narůstá na pracovním trhu poptávka. Tato profese před nedávnou dobou ještě neexistovala a teď tuto pozici chce obsadit kdejaká výrobní firma, státní správa ale i banky,“ vysvětluje profesor Kočí s tím, že otevření studijního programu se očekává v akademickém roce 2023/24.

Profesor Vladimír Kočí | VŠCHT

Ústav udržitelnosti a produktové ekologie momentálně řeší dva větší grantové projekty. V rámci nového Centra environmentálního výzkumu CEVOOH CEVOOH pracuje na GIS platformě pro průmyslovou symbiózu, s využitím LCA rozvíjí nová kritéria udržitelnosti nad rámec BATů a tvoří novou databanku environmentálních dopadů materiálů pro ekodesign.

„Druhý projekt je pro nás neméně prestižní – byli jsme úspěšní ve výzvě Era-MIN 3 a v roli hlavního řešitele a koordinátora širokého mezinárodního konsorcia projektu ABtomat budeme řešit využití alternativních primárních a druhotných surovin pro výrobu hliníku, hliníkových sloučenin, dalších kovů a produktů,“ říká profesor Kočí.

„Jsme také plně otevřeni ke spolupráci s novými partnery z praxe,“ dodává s tím, že v této oblasti probíhá aktuálně spolupráce na LCA studii nové skleněné lahve Kofola či na výpočtu uhlíkové stopy biomateriálů pro interiéry vozů Škoda Auto, a.s. Pro společnost ČEZ, a.s. a ASVEP určují vědci z ústavu environmentální aspekty využívání elektrárenských popílků. „Výzvou je pro nás nová spolupráce s Českou Spořitelnou, která je zaměřena na podporu environmentálně udržitelného financování,“ uzavírá Kočí.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme