Vše přehledně a na jednom místě. MPO spustilo vyhledávač podpor pro podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo web, na kterém podnikatelé najdou vyhledávač, který jim usnadní orientaci a následnou volbu nejvhodnější podpory, jež nejvíce odpovídá konkrétní situaci jejich podniku či záměru.

Podnikatelé mohou na webu vyhledávat nejvhodnější podporu na základě vyplnění čtyř údajů, a to: stáří podniku, velikost podniku, místo realizace projektu a oblast podpory odpovídající jejich zamýšlenému projektu.

„V současné době existuje v České republice široká paleta programů, které pomáhají podnikům prostřednictvím grantů, úvěrů, záruk, kapitálových vstupů nebo různých nefinančních opatření. Aby se podnikatelé v programech jednoduše orientovali, připravili jsme pro ně přehledný vyhledávač, který všechny možnosti komplexně mapuje. V něm najdou souhrn podpory v řadě oblastí jako například digitalizace, výzkum a vývoj, energetika, lidské zdroje a vzdělávání, infrastruktura, přístup na zahraniční trhy a další,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že se jedná o první vyhledávač, kde je veškerá podpora přehledně na jednom místě.

Vyhledávač podpor pro podnikatele naleznete na webu www.podporapodniku.cz

Web zároveň umožňuje zobrazení kompletního seznamu podpor za jednotlivé oblasti podpory. Přehledně strukturované informace k jednotlivým programům obsahují stručný popis programu, způsobilé výdaje, upřesnění výše podpory i přímý kontakt na poskytovatele podpory za účelem konzultací projektových záměrů.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme