Všechny cesty vedou do Dubaje

Dubaj je jedním ze sedmi emirátů vytvářejících dohromady federaci Spojené arabské emiráty. Česká Wikipedie uvádí, že Dubaj v překladu znamená „místo srazu“.

A kromě celosvětové výstavy EXPO 2020, která byla kvůli pandemii onemocnění covid-19 o rok posunuta, se zde koná i mnoho dalších akcí a veletrhů, např. konference a veletrh zdravotní péče Arab Health etc.

Víceúrovňové křížení silnic v Dubaji, Spojené arabské emiráty
Dubaj, Spojené arabské emiráty

Dubaj, která představuje obchodní bránu do regionu Perské zálivu a dalších navazujících oblastí jako jih Asie apod., láká české firmy a vývozce. Toto směřování obchodních aktivit českých firem podpořil i ministr průmyslu a obchodu svými pracovními cestami do SAE.

Ostatně českou stopu lze vysledovat i přímo v Dubaji a nejedná se pouze o výrobky ze skla, jako třeba lustry ve stanici poměrně nového systému metra, ale třeba také výtahy v nyní nejvyšší budově světa, mrakodrapu „Burdž Chalífa“, na jejichž výrobě se podílela česká firma.

Dubaj jako „místo srazu“ zafungovala i v případě Pražského klubu, jednoho z výborů Bernské unie (BU), který zde měl ve dnech 9. a 10. února 2022 své zasedání. EGAP Pražskému klubu (PC-BU) od loňského podzimu na dva roky předsedá.

Zasedání Pražského klubu Bernské unie 2022

Zasedání Pražského klubu má v rámci struktury BU specifické postavení dané nejen historickými důvody, ale i členskou základnou. Ta se kromě historického duálního členství zakládajících ECAs ze zemí střední Evropy a jednoho afrického člena, který se již kvalifikoval na plného člena BU, sestává především z členů nových. Těmi jsou ECAs ze zemí, kde se v oblasti pojišťování úvěrů a investic mnohdy začíná. PC-BU tak představuje takový ECA inkubátor, připravující pro plnohodnotné členství i v případě ostatních výborů Bernské unie.

Ramadán dočasně mění fungování islámských zemí. Na co musí dát exportér pozor?

Na programu únorového zasedání Pražského klubu Bernské unie byla témata, která se týkají vlastní činnosti Pražského klubu jako takového a jeho členů. To je třeba informace o trendech v oblasti prováděných obchodů a podstupovaných rizicích a výhled do nejbližší budoucnosti. Součástí tohoto bloku je také sdílení zkušeností při efektivní správě škodních pohledávek a možnosti reflexe těchto zkušeností při nastavení smluvních podmínek při uzavírání pojištění.

Ilustrační fotografie

Opomenuta nebyla ani oblast udržitelnosti, která je dnes v souvislosti s pojištěním exportních úvěrů a investic zmiňována stále častěji. Jednou z dlouhodoběji probíhajících diskusí je pak přístup k identifikaci a měření dopadů činnosti ECAs v širším socio-ekonomickém kontextu. Často je na těchto zasedáních věnována pozornost oblastem pojícím se s různými aspekty týkajícími se problematiky zajištění.

Tentokrát byla zaměřena diskuse na aktuální situaci v době, doufejme již doznívající, epidemie onemocnění covid-19. Pandemie se projevila svým dopadem nejen na obchodních a vývozních aktivitách, ale i činnosti ECAs a neblahým způsobem ovlivnila také obchodní spolupráci firem, takže možnosti zajišťování národních dodávek mezi ECAs jsou nyní omezené. Prezentace soukromé zajišťovny tak představovala pro mnohé účastníky pohled, který může dát nový podnět jejich práci s podstupovaným rizikem, protože o to v reinsurance businessu jde především.

Světelný tunel nebo les ze skla. Česká svítidla září za mořem i v Arábii

Členové Pražského klubu se také aktivně zapojili do moderované diskuze v tematických skupinách, přičemž zastřešujícím tématem byla oblast vývozně orientovaných inovací a možnosti různého náhledu na ně. Tato činnost navazovala na akademický úvod obsažený v příspěvcích o vztahu Průmysl 4.0 k vývozu a jaké dopady to přináší do budoucích vzorců obchodního chování, včetně možného rychlého posunu a přínosu pro hospodářskou strukturu jako celek.

Hotel Burj Al Arab, Dubaj, Spojené arabské emiráty
Burj Al Arab, Dubaj, Spojené arabské emiráty

Podpis memoranda o spolupráci mezi EGAP a ECI

Z pohledu EGAP pak byla také důležitá bilaterálně zaměřená část programu navazujícího na zasedání Pražského klubu. Zde byla završena vzájemná snaha EGAP a Etihad Credit Insurance (ECI) o potvrzení rámce pro další spolupráci v podobě podepsání memoranda. ECI je partnerskou institucí EGAP ve Spojených arabských emirátech a podpisem tohoto memoranda se pro EGAP otevírá možnost těsnější spolupráce s entitou působící v oblasti Perského zálivu.

Doplňkovou součástí programu zasedání Pražského klubu byla také návštěva celosvětové výstavy EXPO. Ta je nyní velkým lákadlem pro návštěvníky Dubaje. Hlavním tématem, které si Spojené arabské emiráty pro tento běh výstavy EXPO 2020 vybraly je „Connecting Minds, Creating the Future“, tedy spojování myšlenek a vytváření budoucnosti.

V rámci tohoto zastřešujícího tématu spočívá těžiště pozornosti i v oblastech jako udržitelnost, mobilita a budoucí příležitosti. Jedná se o první světovou výstavu pořádanou v regionu Středního východu, jižní Asie a v Severní Afriky, kdy je hostitelem arabská země.

Ilustrační fotografie

V případě pavilonu České republiky je jednou z hlavních vystavovaných technologií zařízení na autonomní výrobu vody ze vzdušné vlhkosti klimaticky a environmentálně udržitelným způsobem. Tento unikátní systém („S.A.W.E.R.“) je zde představován jako zařízení, které samostatně vyrábí vodu ze vzduchu pouze s pomocí solární energie, zavlažuje zahradu vysázenou v dubajském písku a ukazuje, jak stvořit oázu v poušti. I autonomností svého fungování se jedná o zařízení vhodné k využití v pouštních lokalitách a také pro boj proti desertifikaci krajiny. Jedná se tak o technologii, která se při převedení do komerčně využitelné podoby může stát zajímavým českým vývozním artiklem.

Přelomové Expo v Dubaji končí. Češi uspěli s řečí květin i výrobou vody ze vzduchu

V pavilonu České republiky je též možné se nechat okouzlit uměleckými díly, špičkovými designovými produkty a instalacemi využívajícími skleněná a kovová vlákna a umně propojující tradiční řemeslné výrobní postupy s těmi nejmodernějšími. Součástí stálé expozice České republiky jako „The Country for the Future“ je také instalace využívající 3D tisku pro další vizuální interakci s návštěvníky.

I toto malé, a spíše technologické, nahlédnutí do českého pavilonu však dokládá, že se Česká republika představuje zajímavými projekty, které mohou mít významný i obchodní potenciál a přispívat ke všem oblastem vymezeným dílčími tématy výstavy EXPO – udržitelnost, mobilita, příležitosti.

Ilustrační fotografie

Místo závěru

Cesta do Dubaje byla v mnohém inspirativní, což se netýká pouze diskuzí na zasedání Pražského klubu Bernské unie nebo účasti na výstavě EXPO. V dnešním světě, kde narůstají rizika a opět vyvstávají překážky kladené mezinárodnímu obchodu, je třeba s otevřenou myslí vnímat podněty a příležitosti. Netýká se to pouze vyvážejících firem a jejich bank, ale také EGAP.

Jedním z poučení, které je možné si z této cesty vzít, je skutečnost, že Dubaj není jenom zajímavým a podnětným „místem srazu“, jak bylo zmíněno v úvodu článku, ale také oknem příležitostí pro český vývoz i do celého navazujícího regionu.

Převzato z Magazínu ze světa exportu (27/2022). Autoři: Josef Jirkal, ředitel Odboru mezinárodních vztahů, EGAP, Jan Mráz, zástupce ředitele Odboru mezinárodních vztahů, EGAP

• Témata: Expo | Zahraniční obchod

Doporučujeme