VSrbsku byla zveřejněna 4. výzva pro čerpání finančních prostředků z programu IPARD

V Srbsku byla zveřejněna čtvrtá výzva k předkládání projektů pro čerpání finančních prostředků z fondu „IPARD“.

Jedná se o program „Opatření 3“, který srbským žadatelům umožňuje předkládat projekty na investice do nákupu zařízení a na výstavbu objektů v oblasti zpracování potravin.

Podporovány jsou oblasti zpracování mléka, masa, ovoce, zeleniny, vajec a hroznového vína. Ve fondu je pro tuto výzvu vyčleněno přes 25 milionů EUR nevratných prostředků. Jednotlivý žadatel může získat podporu do maximální výše 1 milionu EUR a prostředky z fondu lze pokrýt až 50 % z celkové hodnoty investice.

České firmy, které předkládaly srbským zákazníkům nabídky na dodávky zařízení ve zmíněných oblastech, by se tak mohly dočkat realizace svých obchodních případů.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme