Zdroj: CzechTrade

Vstup obchodního řetězce SPAR na izraelský trh neproběhne

Společnost Shufersal, největší izraelský řetězec supermarketů, zrušila partnerství, podle kterého měly být v Izraeli zřízeny obchody SPAR.

Rozhodnutí je přičítáno kombinaci regulačních omezení a měnících se tržních podmínek, které vytvořily nepředvídatelné výzvy pro tento projekt. Podle původní dohody měl Shufersal vlastnit 19,9% podíl v nově vytvořené společnosti a zbývajících 80,1% měl ovládat izraelský podnikatel Amit Zeev.

Ilustrační fotografie

Mezi regulační omezení, která vedla ke zrušení dohody, patřilo přísné omezení na 15% podílu Shufersalu v tomto podnikání a absenci práva veta při správě obchodů SPAR. Tato omezení představovala značné překážky pro efektivní provoz a řízení obchodů, což komplikovalo plánovanou vizi partnerství Shufersalu.

ExportMag: Světelný tunel nebo les ze skla. Česká svítidla září za mořem i v Arábii

Cílem připravovaného partnerství bylo představit na izraelském trhu značkové produkty SPAR, zvýšit konkurenci a snížit ceny potravin v celé zemi. Původně měl Shufersal otevřít minimálně 10 obchodů SPAR během tří let a nabídnout zákazníkům vlastní značku SPAR.

Rozhodnutí Shufersalu odstoupit od dohody přichází v době, kdy se velcí mezinárodní prodejci, včetně Carrefour a 7-Eleven, připravují na vstup na izraelský trh. Tyto mezinárodní subjekty hodlají zintenzivnit konkurenci na izraelském trhu s potravinami, který byl historicky charakterizován nedostatečnou tržní rivalitou.

Absence konkurence v izraelském sektoru maloobchodu s potravinami byla závažným problémem, který vedl ke zvýšení cen potravin, koncentraci trhu a velkému množství regulačních bariér. Faktory přispěly k navýšení inflace v Izraeli přes 5 % a hrály roli v nárůstu životních nákladů, což se stalo závažným problémem pro mnoho izraelských občanů. Nedostatek konkurence mezi místními dovozci a výrobci byl stálým problémem, který vláda a zainteresované subjekty usilují řešit.

Zrušení partnerství mezi Shufersalem a SPAR ukazuje na komplexnost a výzvy, kterým čelí podniky v izraelském sektoru maloobchodu při navigaci v křížení regulačního dohledu a v měnícím se tržním prostředí. Jak noví hráči, jako jsou Carrefour a 7-Eleven, připravují svůj vstup na izraelský trh, budoucnost izraelského maloobchodu bude jistě plná intenzivní konkurence, inovací a schopnosti adaptace.

Zpracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade Izrael.
Zdroj: www.timesofisrael.com

• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod

Doporučujeme