Vstupují v platnost nová pravidla pro ochranu spotřebitelů v digitálním prostředí

28. května vstupuje v platnost nová směrnice, která by měla zajistit lepší prosazování právních předpisů a spotřebitelům i příslušným orgánům poskytnout silnější nástroje k prosazování jejich práv, jako je ukládání přísnějších sankcí nebo nápravných opatření proti poškození.

Komise nadále pracuje na modernizaci právních předpisů, které budou odpovídat budoucím potřebám spotřebitelů, především v oblasti zajištění stejné ochrany, a to online i offline. Zúčastněné strany se mohou vyjádřit ke kontrole vhodnosti spotřebitelského práva EU v oblasti digitální spravedlnosti do 14. června. Komise 27. května rovněž zveřejnila studii o „temných vzorech“, tedy designech rozhraní, jejichž cílem je oklamat spotřebitele.

Další informace o spotřebitelském právu EU jsou k dispozici na webu Evropské komise.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme