VUT má špičkové výsledky v oblasti uměleckého výzkumu

Přestože brněnská technika není samostatnou uměleckou školou a má většinové zastoupení technických fakult, Registr uměleckých výstupů (RUV) hodnotí VUT jako univerzitu s druhým největším počtem získaných bodů za jeho uměleckou činnost.

Předčila ho jen Akademie múzických umění v Praze. Vysoké učení technické v Brně se zaměřuje na technické i umělecké obory. Tvůrčí a umělecké činnosti na univerzitě se však nevěnují jen vyučující a studující na Fakultě výtvarných umění nebo Fakultě architektury. Svůj podíl na kladném hodnocení RUV mají i pracoviště Fakulty stavební nebo Fakulty strojního inženýrství.

Open House Praha 2022 | Jan Šrámek

Konkrétně Fakulta výtvarných umění se může pochlubit nejvyšší certifikací RUV za rok 2021 celkem v devíti případech. V oblasti výtvarného umění náleží například Julii Béna za půlroční výstavu s názvem Miles ve Villa Arson ve francouzské Nice nebo Kláře Hosnedlové za uměleckou realizaci na výstavě Baltic Triennial 14: The Endless Frontier v Contemporary Art Centeru ve Vilniusu.

Naopak v oblasti uměleckého designu dosáhl maximálního hodnocení Mikuláš Macháček za spolupráci na vizuální identitě Pražské integrované dopravy, která získala prestižní mezinárodní ocenění v soutěži Red Dot Awards. První místo v kategorii ilustrátor roku získali také Jan Šrámek a Veronika Vlková v rámci Czech Grand designu za ilustrace pro knihu Apolenka z modrotisku.

Nová vizuální identita Pražské integrované dopravy | Archiv PID

Umělecká tvorba lidí z VUT obecně slaví úspěchy v řadě prestižních soutěží. Příkladem je Marek Štěpán z Fakulty architektury, který uspěl v soutěži Stavba roku 2021 s návrhem Vily vnitřní krajina. Viktoru Novotnému z Fakulty strojního inženýrství zase patří třetí místo za plakát na téma Tradition v mezinárodním grafickém bienále – 12th Virtual Biennale Prague 2022.

Vnitřní krajina | BoysPlaysNice

Registr uměleckých výstupů je zřízen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. U hodnocení umělecké činnosti posuzuje jejich kvalitu, originalitu, význam a zda dílo mělo úspěch na mezinárodní, celostátní nebo regionální úrovni. Soustředí se na výstupy z oblasti architektury, audiovize, designu, hudby, literatury, scénického umění a výtvarného umění.

Redakčně upravená tisková zpráva VUT v Brně

• Oblasti podnikání: Design | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme