VUT na SEMICON Taiwan: O spolupráci s ČR je zájem

Navázání několika nových spoluprací v posledních měsících potvrdilo, že design čipů a výzkum v oblasti polovodičů na VUT patří k těm nejkvalitnějším. Věnují se mu výzkumníci z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) a CEITEC VUT.

Jejich zástupci zamířili na SEMICON Taiwan, největší veletrh v oblasti polovodičových technologií, který se konal od 6. 9. do 8. 9. 2023 v Tchaj-pej.

Members of the EU-Taiwan Investment Partnership Forum on Semiconductor Clusters | Autor: EEAS

Vysoké učení technické v Brně (VUT) bylo jedinou univerzitou na českém stánku, kde prezentovalo svůj výzkum společně s průmyslovými partnery a s ostatními zástupci Czech National Semiconductor Cluster (CNSC), jehož je členem. Za VUT byl na veletrhu vedoucí Ústavu mikroelektroniky FEKT Jiří Háze a za CEITEC VUT zástupce ředitele Pavel Krečmer a profesor Tomáš Šikola.

SEMICON Taiwan je nejen platformou, která spojuje tchajwanské a globální mikroelektronické ekosystémy, ale také usnadňuje spolupráci mezi průmyslem, vládou, akademickou obcí a výzkumnými institucemi.

Jeho hlavním cílem je formovat směr technologických trendů v oblasti polovodičových technologií, podporovat technologické inovace a navazovat kontakty. Svou účastí na veletrhu si tak VUT obhájilo svou pozici ve skupině profesionálů, kteří tento směr udávají.

Spolupráce ve výrobě čipů s Tchaj-wanem sílí. Češi ji podpořili na veletrhu v Tchaj-peji

Součástí veletrhu byla celá řada doprovodných akcí – konference, workshopy a přednášky. Jiří Háze prezentoval činnost CNSC v diskusním fóru EU-Taiwan Investment Partnership Forum on Semiconductor Clusters, kterého se zúčastnilo přes 200 zástupců firem, výzkumných institucí a univerzit. Jeho velká návštěvnost je důkazem, že o spolupráci s Českou republikou, a s evropskými zeměmi celkově, je velký zájem, a že VUT má mezi profesionály v oblasti polovodičových technologií dobré jméno.

„S kolegy z taiwanských univerzit jsme v kontaktu už delší dobu. Nyní diskutujeme hlavně o možnostech vzdělávání, spolupráce v oblasti vědy a výzkumu a v rozšíření zahraničních studijních i pracovních pobytů. Již teď probíhají letní školy, kterých se účastní i naši studenti. Dále se zapojíme do Aliance polovodičových univerzit, kterou ustanovila taiwanská vláda, jejíž cílem je celosvětově navýšit počet absolventů tohoto oboru,“ přiblížil dění na veletrhu Háze. 

VUT v oblasti polovodičových technologií dosahuje excelentních výsledků. Je nejen členem Czech National Semiconductor Cluster (CNSC), ale je součástí i Silicon Europe.

Doporučujeme