VUT v Brně posiluje příležitosti ke spolupráci s průmyslovými partnery

Aktuální vzdělávací potřeby, strategické směry a příležitosti ve výzkumu a vývoji a obecně i další oblasti vzájemně prospěšné spolupráce mezi univerzitou a průmyslem byly předmětem jednání s partnerskými podniky, které proběhlo ve čtvrtek 30. března na rektorátě VUT.

Vedení univerzity pozvalo vrcholové představitele partnerských podniků na diskusní setkání k rozvinutí těsnější spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu.

Setkání s průmyslovými partnery | Jan Prokopius

„Považuji za důležité vytvořit užší propojení univerzity s průmyslem a aplikační sférou, a vytvořit tak platformu pro vzájemnou komunikaci se strategickými partnery. Toto setkání bylo první v tomto širším formátu a navazovalo na řadu předchozích jednání s těmito partnery o potřebách průmyslu i univerzity a o možnostech rozvinutí vzájemně prospěšné spolupráce,“ uvedl rektor Ladislav Janíček.

Podle rektora jsou setkávání se zaměstnavateli našich absolventů a studentů a současně partnery ve výzkumných projektech či projektech smluvního výzkumu důležitá nejen pro rozvoj a strategické směřování univerzity, ale mohou také přispívat k posilování konkurenceschopnosti na obou stranách.

„Chtěl bych zástupce průmyslu více vtáhnout do strategických diskusí o roli a poslání technického vzdělávání a výzkumu a roli technických univerzit pro konkurenceschopnost průmyslu a aplikačního sektoru v České republice,“ doplňuje rektor VUT v Brně.

Setkání s průmyslovými partnery | Jan Prokopius

Setkání se zúčastnili zástupci z celkem 42 partnerských podniků a společností, mezi nimi například Honeywell, Thermo Fisher Scientific Brno, ON Semiconductor, GE Aviation, ABB, E.ON, Tescan, Microsoft či zástupci Jihomoravského inovačního centra, Americké obchodní komory a mnoho dalších, jejichž vzájemné spolupráce a podpory si univerzita velmi cení.

„Šlo o velmi inspirativní setkání, které přineslo spoustu podnětů, jež doplňují výsledky diskusí vedení univerzity s vedením fakult probíhající na fakultách. Tyto podněty přispějí k rozvoji oblasti vzdělávání a tvůrčí činnosti směrem k praktickým potřebám průmyslu a dalším společenským potřebám České republiky a promítnou se do strategického směřování univerzity v příštích letech,“ uvádí závěrem rektor Janíček.

Vedení univerzity oceňuje zpětnou vazbu, které se jí dostává ze strany partnerů z průmyslu a aplikační sféry. Na toto setkání budou navazovat další jednání. Například s Americkou obchodní komorou, které se uskutečnilo na rektorátu VUT dne 6. dubna 2023.

Redakčně upravená tisková zpráva VUT v Brně

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme