Výběrová řízení na projekty výstavby komunální infrastruktury v Sarajevu

V Sarajevu probíhá renovace stávající či výstavba nové vodohospodářské infrastruktury. Jsou vyhlášena výběrová řízení i na regeneraci zanedbaných lokalit v centru města. Realizace projektů je podpořena z úvěrů Evropské banky pro obnovu a rozvoj.Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) má 82 % své aktuální úvěrové angažovanosti (830 mil. EUR) v Bosně a Hercegovině alokováno v infrastrukturálních projektech. Pro české společnosti mohou skýtat zajímavé příležitosti projekty připravované pro realizaci v Sarajevu a jeho širším okolí. Aktuálně jsou vyhlášena výběrová řízení např. na dodavatele prací a zařízení spojených s rekonstrukcí vodovodní sítě či na poradenské služby při vypracování plánu regenerace lokalit v centru města.

V oblasti vodohospodářství prochází renovací infrastruktura kantonálního podniku KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Sarajevo. Výběrová řízení na dodavatele zařízení, prací a poradenských služeb pro realizaci projektu Sarajevo Water Project jsou podpořena financováním ze strany EBRD. V rámci první tranše ve výši 10 mil. EUR zajištěných z půjčky bude financována rekonstrukce vodovodního potrubí, včetně tlakového, v délce 4 km či renovace čerpacích stanic. Poptávány jsou i instalace měřících a kontrolních zařízení či výstavba nových vodovodních šachet. V těchto dnech zveřejnilo Velvyslanectví ČR v Sarajevu dva aktuální tendry uvedeného charakteru.

Banka rovněž vyhlásila tendr, taktéž zveřejněn na portále, na poradenské služby související se záměrem regenerace brownfieldů v Sarajevu. Jedná se o první fázi projektu, jehož výstupem má být plán obnovy dvou významných lokalit v centru města – hlavního železničního nádraží a tramvajového depa. Výstupem poradenské služby bude plán rozvoje daných lokalit, který bude generovat další příležitosti i pro firmy působící v oblasti budování veřejné síťové infrastruktury.

Hlavní město Bosny a Hercegoviny, Sarajevo, čelí řadě výzev spojených s možností udržitelného ekonomického růstu a s překonáním hlubokého environmentálního deficitu. Na letošní květen plánované výroční zasedání EBRD, které se uskuteční právě v Sarajevu, bude doprovozeno obchodním fórem za účasti řady investorů a podnikatelů z různých zemí světa. Velmi významná akce nejen pro Bosnu a Hercegovinu, ale i pro region Západního Balkánu, bude dobrou platformou pro identifikaci perspektivních obchodních příležitostí v zemi.

Jedním z témat může být řešení vedoucí k redukci katastrofálního znečištění ovzduší, které trápí Sarajevo a další velká města Bosny a Hercegoviny. Situace je natolik alarmující, že v míře úmrtnosti způsobené znečištěným ovzduším (dle Světové zdravotnické organizace) zaujímá země nechvalné druhé místo v celosvětovém srovnání.

České společnosti mají potřebné kompetence a řada z nich, díky realizaci projektů v rámci české zahraniční rozvojové spolupráce, hlubokou znalost místního složitého podnikatelského prostředí. Velvyslanectví ČR v Sarajevu je připraveno asistovat firmám se zájmem o vstup na místní trh.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Autor: Ladislav Horák, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme