Výbor ENVI podporuje zavedení uhlíkové daně na hranicích EU

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu přijal na svém dnešním jednání usnesení, v němž vyzývá k zavedení uhlíkové daně na dovoz zboží do EU pocházejícího ze zemí, které mají nižší ambice v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.

Tento mechanismus pro úpravu uhlíkové daně na hranicích musí být  v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO). Podle europoslanců tento krok vytvoří pobídku pro evropské i mimo evropské firmy, aby dekarbonizovaly svou výrobu a přispěly tak k plnění cílů pařížské klimatické dohody. Zároveň je potřeba zajistit, aby mechanismus nepůsobil jako protekcionistický nástroj, ale jako nástroj pro plnění klimatických cílů.

O usnesení by mělo hlasovat plénum Evropského parlamentu na začátku března. 

• Teritorium: Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme