Výbor IMCO podpořil revizi pravidel o bezpečnosti výrobků

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) Evropského parlamentu schválil na svém aktuálním zasedání zprávu týkající se revize pravidel pro bezpečnost nepotravinových výrobků.

Nová pravidla stanovují, že všechny hospodářské subjekty, včetně výrobců, dovozců a distributorů budou muset plnit aktualizovaná pravidla bezpečnosti výrobků. Pokud tyto subjekty nebudou mít sídlo nebo pobočku přímo v EU, budou muset stanovit osobu, která bude sloužit jako kontaktní bod pro úřady. Stejně tak budou muset jednotné kontaktní místo založit online tržiště. Účinnější by měly být také svolávací akce v případě zjištění vadného výrobku na trhu. Svou pozici k návrhu musí přijmout také Rada.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme